Pārlekt uz galveno saturu

Studentiem, kurus saista dzemdniecības un ginekoloģijas nozare, ir iespēja būt šī novirziena studentu zinātniskā pulciņa biedriem un apmeklētājiem.

Studenti ar interesi dzemdniecībā un ginekoloģijā reizi mēnesī tiekas zinātniskā pulciņa teorētiskajās sēdēs, kurās gūst pieredzi uzstājoties auditorijas priekšā, kā arī paplašina savas zināšanas specialitātē klausoties citu sagatavotus referātus. Pulciņa teorētiskās sēdes tiek veidotas ar klīnisku ievirzi, prezentējot klīnisko gadījumu aprakstus vai jaunas terapijas un diagnostikas metodes, tādejādi studenti attīsta sevī analītisku, praktisku un uz pierādījumiem balstītu domāšanu. Katrā sēde klātesošs ir jau praktizējošs ginekologs- dzemdību speciālists, kurš iesaistās diskusijā pēc pulciņa biedru sagatavotajiem ziņojumiem, sniedzot pieredzējuša speciālista viedokli.

Pulciņa praktiskajās sēdēs biedriem ir iespēja apgūt specialitātei nepieciešamās iemaņas – tiek organizētas apmācības klīnisko prasmju apmācības centrā, kā arī piedāvāta praktiska darbošanās kādā no klīnikām.

Pulciņa biedri ik gadu piedalās Rīgas Stradiņa universitātes organizētajās debatēs, starptautiskajā konferencē un pulciņa olimpiādē, kā arī dodas izbraukumā uz kādu no Latvijas reģionālajām slimnīcām.

Kā viens no galvenajiem studentu zinātniskā pulciņa uzdevumiem ir veicināt zinātnisko darbu izstrādi. Pērn pulciņa biedri pētīja septiskus pēcdzemdību sarežģījumus, un rezultāti tika prezentēti RSU Starptautiskajā studentu konferencē, bet šogad pulciņa darbībā ir paredzēts apskatīt ginekoloģijas un dzemdniecības aspektu morfoloģiski un ģenētiski, sadarbojoties ar citu specialitāšu pārstāvjiem, kā arī izvērtēt agrīnas neonatālas sepses profilakses efektivitāti Latvijas II un III līmeņa perinatālajos centros.

Pulciņam ir sadarbība ar Ginekoloģijas un dzemdniecības zinātniskajiem studentu pulciņiem Igaunijā un Lietuvā – tiek organizētas izbraukuma sēdes kādā no valstīm, pulciņš sadarbojas arī ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedru.

Pulciņa dalībnieki tiekas katra mēneša trešajā otrdienā plkst. 16.00 Rīgas Dzemdību namā, Melka auditorijā; vieta un laiks var mainīties, aktuālā informācija tiek publicēta pulciņa lapā tīklā Facebook, kā arī nosūtīta elektroniski pulciņa biedriem un apmeklētājiem.

Kontaktinformācija

Grupas e-pasts: ginekodzemdniecibaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja

Mentore