Pārlekt uz galveno saturu

2016. gadā izveidotais RSU studentu Kardioloģijas zinātniskais pulciņš vieno medicīnas studentus ar padziļinātu interesi kardioloģijā. Pulciņā iespējams paplašināt zināšanas par sirds un asinsvadu slimībām, tikties ar domubiedriem, iesaistīties diskusijās, veidot pētnieciskos darbus kardioloģijas jomā un lieliski pavadīt laiku.

Ik mēnesi pulciņš rīko teorētisko sēdi par kādu kardioloģijas apakšnozari vai slimību grupu, kur pulciņa biedri uzstājas ar savām tēmām un iesaistās diskusijās, kuras vērtīgi papildina pieredzējuši ārsti kardiologi.

Sekmīgi aizvadītajā pulciņa darbības pirmajā semestrī tika sasniegta augsta prezentējamo darbu zinātniskā kvalitāte, notikušas plašas tematiskās diskusijas ar ekspertu līdzdalību. Līdz ar to, iesaistoties pulciņā, vecāko gadu studenti gūst iespēju iepazīties ar nozares pašreizējām aktualitātēm, bet jaunākie kolēģi mācās kvalitatīvi un kritiski analizēt mūsdienu zinātnisko literatūru un praktiski lietot uz pierādījumiem balstītās medicīnas principus.

Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes, kurās studentiem ir iespēja uzlabot iemaņas kardioloģijas instrumentālās diagnostikas metodēs, ka arī iesaistīties simulēto klīnisko situāciju risināšanā.

Kontaktinformācija

Grupas e-pasts: kardiopulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja

Mentore