Pārlekt uz galveno saturu

Oftalmoloģijas studentu zinātniskais pulciņš apvieno jaunāko un vecāko kursu Medicīnas fakultātes studentus ar interesi padziļināti apgūt oftalmoloģiju gan no teorētiskās, gan praktiskās puses.

Sēdes notiek reizi mēnesī, kurās pulciņa biedri prezentāciju veidā iepazīstina klausītājus ar kādu noteiktu tēmu oftalmoloģijā. Lai veicinātu izpratni, sniegtu komentārus par prezentācijām, kā arī iesaistītos diskusijā, katrā sēdē piedalās pulciņa mentore prof. Guna Laganovska un ārsti rezidenti. Mācību gada laikā tiek rīkota arī apvienotā sēde ar kādu citu zinātnisko pulciņu.

Reizi semestrī praktiskajās sēdēs pulciņa biedri var iepazīties ar iespējām, ko piedāvā PSKUS Oftalmoloģijas klīnika – izmeklēšanas metodēm, kataraktas simulatoru, apgūt anestēzijas un šūšanas prasmes oftalmoloģijā.

2015./16. akadēmiskajā gadā norisinājās līdz šim pirmā Oftalmoloģijas olimpiāde ar mērķi veicināt studentu interesi par šo medicīnas nozari, kā arī dot tiem iespēju pārbaudīt savas zināšanas.

Studiju gada noslēgumā notiek MF 6. kursa studentu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, kā arī pulciņa jaunā priekšsēdētāja vēlēšanas.

Otorinolaringoloģijas (ORL) studentu zinātniskais pulciņš aktīvi darbojas kopš 2011. gada decembra. ORL pulciņa biedri u. c. interesenti tiekas ik pēc 3–4 nedēļām, piedaloties arī sertificētam LOR speciālistam - mentoram, lai kopīgi apspriestu pašu izvēlētas teorētiskās tēmas, kuras papildina klīnisko gadījumu apskats. Semestra laikā ir ne mazāk kā viena praktiskā sēde, kuras mērķis ir apgūt LOR orgānu apskati, kā arī citas, topošajiem ķirurgiem noderīgas manipulācijas.

Ik gadu tiek rīkoti sabiedrību izglītojoši projekti – dzirdes diena, balss diena, kas gūst atsaucību un novērtējumu pārējo kolēģu vidū. Jau par tradīciju kļuvusi ORL olimpiāde mācību gada izskaņā.

Pulciņa ietvaros dalībnieki ar mentoru atbalstu izstrādā pētnieciskos darbus, kas tiek augsti novērtēti studentu zinātniskās konferencēs.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītājs

Mentore