Pārlekt uz galveno saturu

Pediatrijas pulciņš apvieno visus, kuriem ir interese par bērniem un viņu veselību.

Akadēmiskā gada laikā katru mēnesi notiek viena teorētiskā sēde, kas veltīta kādai ar pediatriju saistītai tēmai. Pulciņš ar prieku veido kopsēdes ar citiem pulciņiem, lai runātu un diskutētu arī ar citu nozaru speciālistiem, jo bērns nav mazs pieaugušais. Katru akadēmisko gadu pulciņa biedri var piedalīties divās trijās praktiskajās sēdēs, lai papildinātu savas prasmes un iegūtu jaunu informāciju. Tiek īstenota zinātniskā darbība.

Pulciņš, veidojot kopējas konferences, sadarbojas ar kolēģiem no citām valstīm, lai gūtu pieredzi un zināšanas no citur notiekošā un piedzīvotā. Katru gadu tiek rīkota arī Pediatrijas olimpiāde visiem pediatrijas interesentiem. Pulciņa biedri aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs – gan RSU rīkotajās, gan pašu organizētajās (2018. gada 1. jūnijā pulciņš organizēja sabiedrību izglītojošu pasākumu Zinošs un drošs, kuru apmeklēja ap 1200 cilvēku).

Kontaktinformācija

Grupas e-pasts: pediatrijaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja

Mentore