Pārlekt uz galveno saturu

Galvenais redaktors

Redkolēģija

 • Jānis Gardovskis (vadītājs) – Dr. habil. med., prof., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Iveta Ozolanta – Dr. habil. med., prof., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Sandra Kaija – prof., Dr. iur. Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Lolita Vilka – asoc. prof., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Vladimirs Eminovs – prof., Dr. habil. iur., Maskavas Valsts juridiskā universitāte, Krievija
 • Marianna Petrova – doc., Veliko Tarnovas Universitāte, Bulgārija
 • Valters Kego (Walter Kego) – Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūts, Zviedrija
 • Ando Lepss (Ando Leps) – prof., Dr. habil. iur., EuroAcademy, Igaunija
 • Jaceks Zeļinskis (Jacek Zieliński) – prof., Dr. habil. sc. pol., Sedlces Dabas un humanitāro zinātņu universitāte, Polija
 • Alvīds Šakočs (Alvydas Šakočius) – prof., Dr. iur., Lietuvas Militārā akadēmija, Lietuva
 • Natālija Gutorova (Nataliуа О. Gutorova) – prof., Dr. iur., Poltavas Tiesību institūts, Jaroslava Gudrā Nacionālā juridiskā universitāte, Ukraina
 • Vitālijs Paškovs (Vitaliy M. Paschkov) – prof., Dr. iur., Poltavas Tiesību institūts, Jaroslava Gudrā Nacionālā juridiskā universitāte, Ukraina
 • Angelo Viglianisi Ferraro – prof. ekonomikā un cilvēkzinātnēs, Kalabrijas Mediterranea universitāte, Itālija
 • Svitlana Khyliuk – PhD, Ļvovas Ivana Franko Nacionālā universitāte, Ukraina

Redakcijas padomes locekļi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Jānis Grasis
Prodekāns, Vadošais pētnieks
Sandra Kaija
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Tenis Nigulis
Vadītājs

Redaktori

 • Ināra Mikažāne
 • Indra Orleja
 • Jānis Zeimanis

Korektore

 • Inga Lievīte

Maketētāja

 • Ilze Stikāne