Pārlekt uz galveno saturu

Lai veicinātu interesi un izpratni par zinātnisko darbību, jau trešo gadu Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi aicina 1.–4. studiju gadā studējošos piedalīties projektā Pētnieku akadēmija!

Kā ierasts, tiks rīkotas lekcijas, kurās dalībnieki smelsies zināšanas par tēmām, kas aktuālas ikvienam pētniekam – darba mērķu un hipotēzes definēšana, darba aizsardzība, statistiski pareiza analīžu veikšana, konferenču tēžu rakstīšana un uzmanību piesaistošas darba prezentācijas veidošana. Lekcijas notiks attālināti platformā Zoom, un tās būs atvērtas ikvienam interesentam bez iepriekšējas reģistrācijas.

Ņemot vērā pagājušā gada veiksmīgo pieredzi, arī šogad projekta dalībniekiem būs iespēja ne tikai apmeklēt prakstiskos seminārus, bet arī zinoša mentora pavadībā izstrādāt pētniecisko darbu kādā no 30 projektā piedāvātajām jomām pēc savas izvēles. Mentors būs kā atbalsta persona un pētnieciskā darba vadītājs visu projekta realizācijas laiku. Pieteikties aicināti 1.–4. kursa studenti no Medicīnas fakultātes, Zobārstniecības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, kā arī Eiropas studiju fakultātes.

Reģistrācijas anketa

Reģistrācija Pētnieku akadēmijai 2020./2021. ir noslēgusies.

Dalībnieki, kuri būs apmeklējuši 55 % no visām lekcijām un semināriem, semestra beigās saņems sertifikātus, kas nākamajā akadēmiskajā gadā dos papildu punktus, iestājoties kādā RSU no Studentu zinātniskajiem pulciņiem.

LekcijasPA_lekcijas.jpg

Organizatoru komandaPetnieku_akademija_2020_komanda.pngŠāgada Pētnieku akadēmijas komanda. No kreisās: Anželika Zorova (tehniskie jautājumi, sponsoru un finanšu koordinatore), Aleksandra Kamenska (mentoru koordinatore), Diāna Daktiņa (lektoru koordinatore), Jūlija Žmarjova (projekta vadītāja), Laura Lāčauniece (dalībnieku koordinatore), Rebeka Beinaroviča (sabiedriskās attiecības).

Pētnieku akadēmijas arhīvs

Pētnieku akadēmija 2018/2019
Pētnieku akadēmija 2019/2020