Skip to main content

Dins_Smits_1_1.png

Absolventu asociācijas uzdevums ir veidot RSU absolventu kopību visa mūža garumā, atbalstīt viņu pastāvīgu saikni ar savu Alma mater. Mūsu augstskola katram no mums ieliek to stabilo pamatu, no kura atsperamies savai turpmākajai dzīvei. Absolventu asociācija padara jēgpilnu šo savstarpējo saikni, dodot cilvēkiem iespēju vienam otru satikt, atrasties saziņā un darīt labas lietas savas universitātes un sabiedrības labā. Es aicinu visus RSU absolventus pievienoties Absolventu asociācijai!

Dins Šmits, Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Kā kļūt par RSU Absolventu asociācijas biedru?

 1. Aizpildiet RSU Absolventu asociācijas biedra anketu
 2. Iemaksājiet biedra naudu uz RSU Absolventu asociācijas bankas kontu:
  1. biedra nauda – 15 EUR gadā;
  2. biedra nauda nestrādājošiem pensionāriem – 7 EUR gadā;
  3. biedra nauda jaunajiem absolventiem (absolventiem, kuri absolvējuši RSU pamatstudijas, maģistrantūru, rezidentūru vai doktorantūru ne vairāk kā pirms diviem gadiem) – 7 EUR gadā.

Biedru ieguvumi

 • RSU bibliotēka asociācijas biedriem piedāvā iespēju izmantot zinātniskās datu bāzes arī mājās
 • Asociācijas biedriem ir zemāka maksa par RSU Absolventu asociācijas veidotiem pasākumiem
 • RSU Absolventu asociācijas biedriem ir iespēja saņemt informāciju par dažādām konferencēm un semināriem, kā arī tos apmeklēt ar atlaidēm
 • RSU Absolventu asociācijas biedriem ir pirmtiesības saņemt informāciju par RSU un RSU Absolventu asociācijas veidotajiem pasākumiem
 • RSU Absolventu asociācijas biedriem ir iespēja ar atlaidi apmeklēt Pedagoģiskās izaugsmes centra nodarbības

Kā atbalstīt RSU Absolventu asociāciju?

Mēs katrs esam lepns par paveikto savā dzīvē. Mērķtiecīgs un veiksmīgs cilvēks vienmēr atceras tos cilvēkus, kuri viņam ir palīdzējuši sasniegt virsotnes. RSU Absolventu asociācija aicina atbalstīt esošos RSU studentus, palīdzēt viņiem sasniegt virsotnes. Jums ir iespēja atbalstīt Absolventu asociāciju, kura īsteno dažādus mūžizglītības projektus, veicina sadarbību starp mecenātiem un studentiem, docētājiem.

RSU Absolventu asociācijas rekvizīti

Veicot maksājumu, lūdzam norādīt maksājuma mērķi. Piemēram, biedru nauda, ziedojums, ziedojums RSU Absolventu asociācijas Stipendiju fondam, u.c.

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija
Reģ. nr.: 50008137521
Banka: A/S SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV15UNLA0050013761098

RSU Absolventu asociācija ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu (Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lēmums Nr. 222, 17.08.2009.), kas ļauj ziedotājiem saņemt nodokļu atvieglojumus.