Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, galvenie pamatuzdevumi un mērķi

Politikas zinātnes katedras mērķis ir sagatavot bakalaura un maģistra līmenim atbilstīgus, teorētiski izglītotus vadošos speciālistus valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām, kā arī diplomātiskajam dienestam. Lai sasniegtu šo mērķi, politikas zinātnes un starptautisko attiecību studenti apgūst politikas zinātnes fundamentālos un metodoloģiskos pamatus, vienlaikus rodot iespēju tos pārbaudīt Eiropas studiju fakultātes (ESF) organizētajā praksē.

Pētniecības virzieni

 • ES politika un eiropeizācija
 • Koalīciju veidošanās un darbības salīdzinošā analīze
 • Ķīna mūsdienu starptautisko attiecību sistēmā
 • Latīņamerikas ekonomiskie un politiskie jautājumi
 • Latvijas politiskā vēsture
 • Partiju vēlēšanu kampaņas
 • Pārvaldība (governance) un globalizācija
 • Politiskā rekrutācija: Saeima, valdība, pašvaldības
 • Politiskie režīmi pamatā nedemokrātiskie režīmi
 • Postkomunistiskā transformācija
 • Postpadomju valstu iekšpolitiskā attīstība un ārpolitiskās prioritātes
 • Sabiedrības integrācijas jautājumi
 • Totalitārie režīmi
 • Transatlantiskās un reģionālās attiecības un drošības politika (NATO, ES KĀDP, EKP)

Starptautiskie un vietējie sadarbības partneri mācību un zinātniskajā jomā

 • Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC)
 • Eiropas politiskās izpētes konsorciju (European Consortium of Political Research (ECPR))
 • Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI)
 • Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

Videokomentāri