Pārlekt uz galveno saturu
2014.–2021. gadā aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu pdf datnes pieejamas ailē “Resurss, DOI” norādītajās saitēs.
AutorsNosaukumsDarba vadītājsPromocijas padomeAizstāvēšanaResurss, datnesResurss, DOI
Vladimirs Žilkins (Vladimir Jilkine)Eiropas Cilvēktiesību tiesas loma, nodrošinot tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā: Latvijas Republikas un Somijas Republikas pieredze Vitolds Zahars
Tiesību zinātne
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Andrejs Vilks
Sekretārs:Sandra Kaija
Locekļi:Osvalds Joksts
Jānis Grasis
Inga Kudeikina
Vitolds Zahars
Ainars FeldmanisPolicijas funkcijas noziedzības novēršanas un apkarošanas kontekstāAndrejs Vilks
Tiesību zinātne
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Vitolds Zahars
Sekretārs:Sandra Kaija
Locekļi:Jānis Grasis
Osvalds Joksts
Jānis Teivāns-Treinovskis
Andrejs Vilks