Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas Prakses stipendija ir nodibināta ar mērķi atbalstīt ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītas personas, tostarp skolēnus, studentus, maģistrantus, doktorantus, pedagogus, zinātniekus, izcilus izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbiniekus.

Uz stipendiju var pretendēt personas, kuras mācās LR vispārējās mācību iestādēs, studē bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās, kā arī pedagogi un zinātnieki, kas ir vai ir bijuši augstskolu mācībspēki, kā arī izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieki.

Stipendija tiek piešķirta no viena mēneša līdz vienam akadēmiskajam gadam (10 mēnešiem) apmērā līdz trim minimālajām mēnešalgām mēnesī. Apmēra noteikšanā tiek ņemta vērā stipendijas izmaksas brīdī Latvijas Republikā noteiktā minimālā mēnešalga.