Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Arturs Balodis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Arturs Balodis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka fizioloģija un anatomija, iekšķīgās slimībās, veiksmīgi apgūts studiju programmas “Radioloģija I” A sadaļas saturs.
Mērķis:
Izmantojot MITC (medicīnas izglītības tehnoloģiju centra) simulatoru ULTRASIM, apmācīt studentiem praktiskās un teorētiskās iemaņas biežāko abdominālo un vairogdziedzera patoloģiju vizualizācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Liesas USG (ultrasonogrāfiskā) vizualizācija: Klīniskie gadījumi I un II, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
2Aknu USG vizualizācija: Klīniskie gadījumi I un II, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
3Žultspūšļa USG vizualizācija: Klīniskie gadījumi I un II, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
4Aizkunģa dziedzera USG vizualizācija: Klīniskie gadījumi I un II, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
5Nieru USG vizualizācija: Klīniskie gadījumi I, II, III un IV, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
6Urīnpūšļa USG vizualizācija: Klīniskie gadījumi I un II, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
7Prostatas USG vizualizācija: Klīniskais gadījums I, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
8Epitēlijķermenīšu un vairogdziedzera USG vizualizācija: Klīniskie gadījumi I un II, pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošana.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga USG pamatu un klīnisko gadījumu metodoloģiskā materiāla apguve e-studiju vidē. Iepazīties ar pacienta klīniskajiem datiem, laboratoro atradni un anamnēzi. Izvērsta izmeklējamā orgāna USG vizualizācija ar attēla interpretāciju, anotāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību kursa apguve tiks vērtēta atbilstoši OSCE standartiem: piedalīšanās vēdera, vairogdziedzera klīnisko gadījumu USG vizualizācijā, diskusijās un klīnisko gadījumu analīzes. Nodarbību apmeklējums obligāts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst papildu zināšanas mērķtiecīgā vēdera un vairogdziedzera biežāko patoloģiju USG vizualizācijā.
Prasmes:Praktiskās iemaņas darbā ar USG. USG dažādu detektoru pielietojums. USG anatomija. Patoloģisko izmaiņu USG diagnostika.
Kompetences:Students spēj pielietot zināšanas un prasmes abdominālajā un vairogdziedzera USG.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1P. Priedītis; V. Pīrāgs; L. Zvaigzne M. Ratniece;’’Vairogdziedzera slimību radioloģiskā diagnostika’’ Medicīnas apgāds 2014.
2G. Schimidt, Thieme Clinical Companion Ultrasound 2007.
3H. Jack Baskin Sr. Daniel S. Duick Thyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNA 2012.
Papildus literatūra
1B. Block Abdominal Ultrasound: Step by Step 2010
2M. Stocksle Abdominal Ultrasound 2001
Citi informācijas avoti
1http://estudijas.rsu.lv