Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Lidija Rozentāle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt izglītojamam padziļinātas zināšanas , kas veido izpratni par administratīvā pārkāpuma tiesisko regulējumu un spēju atbilstoši dienesta kompetencei tās pielietot.
Uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā spējas novērtēt prettiesiskas darbības sabiedriskās bīstamības pakāpi, veidot prasmes dokumentēt administratīvos pārkāpumus un savas kompetences ietvaros izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem, trenēt praktiskās iemaņas administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot administratīvā pārkāpuma tiesību uzdevumus un to īstenošanas nosacījumus.

Prasmes

Orientējas jautājumos par administratīvo pārkāpumu un administratīvo atbildību.

Kompetences

Spēj patstāvīgi dokumentēt administratīvo pārkāpumu, veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un savas kompetences ietvaros piemērot administratīvo sodu.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs2BakalaursObligāts
Policijas darbs2BakalaursObligāts