Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt: izpratni un pamatiemaņas, sagatavojot administratīvos aktu un normatīvos aktus, īpašu uzmanību pievēršot saturam, struktūrai, pamatprincipiem un juridiskai tehnikai; veicināt izpratni administratīvo aktu un normatīvo aktu tālākvirzību.

Uzdevumi:
1. Paplašināt priekšstatus par juridisko tehniku;
2. Raksturot normatīvo aktu un administratīvo aktu jaunrades principus, prasības;
3. Iedziļināties normatīvo aktu un administratīvo aktu tālākvirzības specifikā.

Priekšzināšanas

Jāapgūst studiju kursi Tiesību teorija, Administratīvās tiesības un Administratīvā procesa tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Juridiskās tehnikas pamatprincipi un prasības, normatīvo aktu un administratīvo aktu tālākvirzības process.

Prasmes

Spēj piedāvāt risinājumu normatīvo aktu un administratīvo aktu izstrādes procesā.

Kompetences

Analīze un praktiski sagatavo normatīvo aktu un administratīvo aktu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs
Policijas darbs5BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs
Policijas darbs5BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs
Policijas darbs5BakalaursObligāts