Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Guna Laganovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:OFK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; OftalmoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guna Laganovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Oftalmoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Guna Laganovska
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 25. korpuss, oftalmolkatatrsu[pnkts]lv, oftalmolkatatrsu[pnkts]lv, +371 67069549
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, fizikā un fizioloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt padziļinātas zināšanas un izpratni par acs papildu izmeklēšanas metodēm, acu slimību saistību ar organisma citām slimībām, kā arī prasmes patstāvīgi apgūt iemaņas acs fundoskopijā, refrakcijas pārbaudē, kā patstāvīgi trenēties acs mikroķirurģiskās iemaņās, izmantojot acs priekšējo daļu ķirurģijas stimulatoru.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Darbs ar acs priekšējo daļu simulatoruNodarbības1.00klīniskā bāze
2Radzenes un sklēras šūšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
3Radzenes keratotopogrāfija, optiski koherenta tomografijaNodarbības1.00klīniskā bāze
4Fundus oculi izmeklēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
5Perimetrija , ultrasonogrāfijaNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar oftalmoloģijas speciālo literatūru un e studiju materiāliem. Studējošie patstāvīgi pārbauda refrakciju un veic acs apskati ar tiešo oftalmoskopu. Studējošie veic praktisko darbu ar acs priekšējo daļu simulatoru, veicot kataraktas operācijas etapus.
Vērtēšanas kritēriji:
Katrā nodarbībā pārbaudes darbs, kursa noslēgumā – ieskaite (novērtējums atkarībā no zināšanām: ieskaitīts/ neieskaitīts.).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas un spēj pastāstīt par acs papildu izmeklēšanas metodēm un aprakstīt acu slimību saistību ar organisma citām slimībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs: - pārbaudīt refrakciju; - veikt kataraktas operācijas etapus, izmantojot acs priekšējo daļu stimulatoru.
Kompetences:Studiju kursa programmas apguves rezultātā studējošais būs kompetents patstāvīgam darbam ar oftalmoloģiskiem slimniekiem vispārējās prakses ārstu praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību. Studējošais spēs veikt oftalmoloģisko aprūpi primārās aprūpes etapā un ievērot ētiskos un juridiskos aspektus, analītiski izvērtēt oftalmologa slēdzienu un argumentēti plānot pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu, kā arī interpretēt redzes pārbaudes izmeklējuma rezultātus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt speciālista veiktā izmeklējuma rezultātu, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Acu slimības, G.Laganovskas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2008
Papildus literatūra
1Basic and Clinical Science Course Section 1 to 13 / The Eye M.D. Association. – American Academy of Ophthalmology 2010/2011.
2Clinical Ophthalmology A Systematic Approach / Jack J Kanski. – Elsevier Limited 2007. – 931 p.
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāli e-studiju vidē