Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Tālākizglītības centrs
Kursa vadītājs: Inga Gūtmane
Mērķauditorija:farmaceiti un farmaceita asistenti, kuri darbojas slēgta tipa aptiekās, un par zāļu apriti atbildīgās māsas ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros
Valoda:Latviešu
Laiks:12., 15., 19., 22.08.
Vieta:Rīga, Dzirciema iela 16
Kursa apjoms:32 akadēmiskās stundas (4 dienas): teorija – 19 st., prakse – 13 st.
Dalībnieku skaits grupā:30

Mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par procesiem, kas ietekmē zāļu apriti stacionārā ārstniecības iestādē no zāļu izvēles līdz drošai lietošanai un uzraudzībai.

Tēmas

 • Slimnīcas farmācija
 • Eiropas Slimnīcu farmaceitu asociācijas (EAHP) pamatnostādnes
 • Zāļu izvēles principi
 • Veselības ekonomika
 • Zāļu saraksta veidošana
 • Publiskie iepirkumi medicīnā
 • Loģistikas principi slimnīcas aptiekā
 • Jaunās zāļu vielas un formas
 • Medicīnisko ierīču aprite ārstniecības iestādē
 • Specifikāciju izstrāde un Vigilances ziņojuma sagatavošana
 • Klīniskā farmācija
 • Hospitālās infekcijas, Antimicrobial stewardship
 • Zāļu sagatavošana lietošanai
 • Drošas zāļu ordinēšanas un ievadīšanas principi stacionārā ārstniecības iestādē
 • Zāļu lietošanas un atšķaidīšanas protokolu noformēšanas kārtība
 • Kvalitātes vadības sistēmas, to izmantošana stacionārā ārstniecības iestādē
 • Medikamentu un medicīnas preču aprites organizācija stacionārā
 • Jaunas pieejas zāļu un medicīnas preču aprites nodrošināšanā
 • Zāļu gatavošana slēgta tipa aptiekā
 • Citu valstu pieredze slimnīcas farmācijā
 • Slēgta tipa aptiekas paškontroles standartprocedūru paraugu sagatavošana atbilstoši sistēmas KVS prasībām

Pieteikties