Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: ESF kursi
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Mērķauditorija:farmaceiti un farmaceita asistenti, kuri darbojas slēgta tipa aptiekās, un par zāļu apriti atbildīgās māsas ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros
Valoda:Latviešu
Laiks:12., 15., 20., 22.05.
Vieta:tiešsaistē Zoom
Kursa apjoms:32 akadēmiskās stundas (4 dienas): teorija – 19 st., prakse – 13 st.
Dalībnieku skaits grupā:30

Mērķis

Sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par procesiem, kas ietekmē zāļu apriti stacionārā ārstniecības iestādē no zāļu izvēles līdz drošai lietošanai un uzraudzībai.

Tēmas

 • Slimnīcas farmācija
 • Eiropas Slimnīcu farmaceitu asociācijas (EAHP) pamatnostādnes
 • Zāļu izvēles principi
 • Veselības ekonomika
 • Zāļu saraksta veidošana
 • Publiskie iepirkumi medicīnā
 • Loģistikas principi slimnīcas aptiekā
 • Jaunās zāļu vielas un formas
 • Medicīnisko ierīču aprite ārstniecības iestādē
 • Specifikāciju izstrāde un Vigilances ziņojuma sagatavošana
 • Klīniskā farmācija
 • Hospitālās infekcijas, Antimicrobial stewardship
 • Zāļu sagatavošana lietošanai
 • Drošas zāļu ordinēšanas un ievadīšanas principi stacionārā ārstniecības iestādē
 • Zāļu lietošanas un atšķaidīšanas protokolu noformēšanas kārtība
 • Kvalitātes vadības sistēmas, to izmantošana stacionārā ārstniecības iestādē
 • Medikamentu un medicīnas preču aprites organizācija stacionārā
 • Jaunas pieejas zāļu un medicīnas preču aprites nodrošināšanā
 • Zāļu gatavošana slēgta tipa aptiekā
 • Citu valstu pieredze slimnīcas farmācijā
 • Slēgta tipa aptiekas paškontroles standartprocedūru paraugu sagatavošana atbilstoši sistēmas KVS prasībām

Pieteikties