Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Andrejs Brikuns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Brikuns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. – 8. semestru apmācības cikli anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā un patofizioloģijā.
Mērķis:
Studenti gūst papildu zināšanas par aktuālajiem jautājumiem neatliekamajā un plānveida abdominālajā, torakālajā, sirds-asinsvadu ķirurģijā un transplantoloģijā, uroloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Torakālās ķirurģijas pamati un jaunumi. Torakāla pacienta gatavošana ķirurģiskai ārstēšanai (izmeklēšanas metodes un to rezultātu interpretācija, diagnozes formulējums). Pēcoperācijas periods.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Multifokāla artēriju slimība.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Ascendējošās aortas un aortas loka saslimšanu ķirurģiska ārstēšana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Mākslīgās asinsrites un mehāniskās palīgcirkulācijas metodes.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Orgānu transplantācija.Lekcijas2.00klīniskā bāze
6Barības vada slimību ķirurģiskās ārstēšanas principi un metodes. Barības vada aizvietošanas metodes.Lekcijas1.00klīniskā bāze
7Neaterosklerotiska perifērisko artēriju slimība.Lekcijas1.00klīniskā bāze
8Vīrieša reproduktīvā veselība. Erektīlā disfunkcija, tās medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
9Sekundārs hipogonādisms, diagnostika, terapijas principi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
10Sirds aizvietotājterapija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Pankreatobiliārās sistēmas patoloģijas diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Perifērisko asinsvadu ievainojumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Maģistrālo asinsvadu ievainojumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Pankreatobiliārās sistēmas patoloģijas diagnostikaNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Nav
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: teorētisko zināšanu kontrole par iemācīto materiālu praktisko nodarbību laikā, klīnisko gadījumu apspriešana pie pacienta, kur tiek pārbaudītas studentu zināšanas par ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi; viena slimnieka gadījuma apraksta analīze.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students būs apguvis zināšanas un spēs: - izteikties par aktuālajiem jautājumiem neatliekamajā un plānveida abdominālajā, torakālajā, sirds-asinsvadu ķirurģijā, transplantoloģijā un uroloģijā. - pastāstīt par jaunumiem ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, ārstēšanas un profilakses jautājumiem.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students pratīs: - sagatavot pacientu torakālajai operācijai un novērtēt sagatavošanas efektivitāti; - izmeklēt pacientus ar arteriālas un venozas etioloģijas trofikas izmaiņām ekstremitātēs un pankretobiliārās sistēmas patoloģiju; - orientēties sirds aizvietotājterapijā, transplantoloģijā un endouroloģiskās operācijās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: - interpretēt ķirurģisko, uroloģisko, sirds un asinsvadu slimību simptomātiku, - analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus; - sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; - analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; - izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju; - formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai; - argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli, spēt izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu klīnisko situāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli e-vidē
2Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2001.
3Baltiņa D., Baltiņš M., Doniņa S. Klīniskā onkoloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1999.
4Oxford Handbook of Urology Second Edition John Reynard, Simon Brewster and Suzanne Biers, 816 pages Apr 2009;
5Surgery of the Breast. Principles and Art. Ed. by Scott L. Spear. - 2rd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2006.
6Diseases of the Breast. Ed. by Jay R. Harris, Marc E. Lippman, Monica Morrow, C. Kent Osborne. - 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2006.
Papildus literatūra
1Mann C.V., Russell R.C.G. Bailey & Love’s Shot Practice of Surgery 23rd ed. London, Champan & Hall Medical, 2000.
2Schwartz's Principles of Surgery: Single Volume 9th Revised edition Mc. Graw-Hill Medical, 2009.
3Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. - Ed. by D.C. Sabiston, Jr. - 18th ed. - Philadelphia: W.B.Saunders, 2007.
4The Cancer Handbook. Ed. by Malcolm R.Alison - 2th ed. - Wiley, 2007
5John L. Cameron, Andrew M. Cameron. Current Surgical Therapy: Expert Consult - Online and Print 10th Revised edition. Churchill Livingstone Inc, 2010.
6Acute Care Surgery: Principles and Practice. Ed. by L.D.Britt. – Springer, 2007.
7Zollinger`s. Atlas of Surgical Operations. 9th ed. – McGraw-Hill Education – Europe, 2002
8Laparoscopic Surgical Oncology. Ed. by Theodore T.Pappas, Emmanouel Leandros. - McGraw-Hill, 2005.
9Laparoscopic Colorectal Surgery. Ed. by Jeffrey W.Milsom, Bartholomaus Bohm, Kiyokazu Nakajama - 2th ed. - Springer, 2006.
10Laparoscopic Surgery. Ed. by Jorge Cueto-Garsia, Mosies Jakobs, Michel Gagner. - McGraw-Hill, 2003.
11Laparoscopic Surgery: Principles and Procedures Ed. by Daniel B.Jomes, Justin S.Wu, Nathaniel J.Soper - 2th ed. – Marcel Dakker, 2004.
Citi informācijas avoti
1RSU abonētās medicīniskās literatūras datubāzes