Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dace Rezeberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_012LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Rezeberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijā, fizioloģijā, ģenētikā, mikrobioloģijā, veneroloģijā, farmakoloģijā, histoloģijā, patoloģijā, dzemdniecībā un ginekoloģijā.
Mērķis:
Veicināt padziļinātu zināšanu apguvi ginekoloģijas onkoloģijā, par pusaudžu perioda galvenajām ginekoloģiskām patoloģijām un ginekoloģiskās palidzības organizāciju bērniem un pusaudžiem, sievietes seksuālo disfunkciju, neauglības diagnostiku un ārstēšanu, dzimumceļu infekciju diagnostiku un ārstēšanu, patoloģisku jaundzimušā adaptācijas perioda norisi pēc dzemdībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dzimumceļu infekcijasLekcijas1.00klīniskā bāze
2Vēža skrīningi. Dzemdes kakla vēža profilakseLekcijas1.00klīniskā bāze
3Seksuālā disfunkcijaNodarbības1.00klīniskā bāze
4Grūtniecības pārtraukšana: likumdošana, metodesLekcijas1.00klīniskā bāze
5TORCH infekcijas grūtniecības laikāLekcijas1.00klīniskā bāze
6NeauglībaNodarbības1.00klīniskā bāze
7Sieviete un vardarbība.Endometrija, olnīcu, dzemdes kakla vēzis, horionkarcinomaLekcijas1.00klīniskā bāze
8Sistēmiska patoloģija grūtniecības laikāNodarbības1.00klīniskā bāze
9Jaundzimušā perioda patoloģija. Krūts ēdināšana. Klīniskas situācijas jaundzimušo primārajā izvērtēšanā un reanimācijāNodarbības1.00klīniskā bāze
10Uzturs grūtniecības un krūts ēdināšanas laikāNodarbības1.00klīniskā bāze
11Zināšanas un klīniskās iemaņas – dzemdību pieņemšana augļa galvas un iegurņa priekšguļas gadījumā, dzemdību stangas, pleciņu distocijaNodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Testi nodarbībās, ieskaite - tests daudzatbilžu jautājumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izprot un māk paskaidrot sievietes dzimumorgānu ļaundabīgo audzēju etioloģiju, patoģenēzi, klasifikācijas principus, diagnostikas un ārstēšanas principus, izprot un raksturo galvenos sievietes neauglības iemeslus, izmeklēšanu un to ārstēšanas principus, sievietes seksuālās disfunkcijas iemeslus, izpausmes un ārstēšanas iespējas, orientējas un prot nosaukt vardarbības identificēšanas pazīmes, apraksta jaundzimušā perioda galvenās patoloģijas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā ir apgūtas šādas prasmes: -novērtēt ginekoloģisko onkoloģisko slimību riska faktorus, identificēt simptomus, nozīmēt izmeklēšanu ginekoloģiskas onkoloģiskas saslimšanas diagnozes apstiprināšanai, izvēlēties ārstēšanas principus atkarībā no slimības stadijas (ķirurģiskā, ķīmijterapija, staru terapija); -identificēt neauglību un paskaidrot sievietei par neauglības iemesliem, izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām; -identificēt intīmā partnera vardarbības pazīmes pret sievieti, vadīt sarunu vardarbības fakta apstiprināšanai; -identificēt sievietes seksuālo disfunkciju un sniegt paskaidrojumus sievietei par šo problēmu; -identificēt antenatālajā periodā iespējamās jaundzimušā problēmas, orientēties jaundzimušā perioda problēmu identificēšanā un ārstēšanas/aprūpes pamatprincipos; -attiecināt un pielietot cilvēka homeostāzes likumsakarības onkoloģisko slimību patoloģiju patoģenēzē; -pielietot morfoloģijas zināšanas klīnisko diagnožu veidošanai, diferenciāldiagnostikai un ārstēšanai ginekoloģijas onkoloģijā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sievietes seksuālās disfunkcijas identificēšanā, intīmā partnera vardarbības identificēšanā, sievietes dzimumorgānu ļaundabīgu saslimšanu identificēšanā un atbilstošas rīcības taktikas izvēlē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1IV kursā nolasīto lekciju materiāls.
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2013.
3Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2016.
4Ilona Auziņa. Bērnu un pusaudžu ginekoloģija, Rasa ABC, 2001.
Papildus literatūra
1Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology. 2012.
2Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
3Textbook of Gynaecological Oncology, Editors Ayhan A, Reed N, Gultekin M, Dursun P, Gunes Publishing, 2011.
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas resursi
2www.pubmed.com
3WHO Recommendations
4FIGO Guidelines, ESGO Guidelines