Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Indulis Vanags
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt papildu zināšanu ieguvi par atsevišķiem un specifiskiem saindēšanās veidiem un vielām. Veicināt zināšanu pilnveidošanu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcas etapā situācijās, kas saistītas ar biežāko saslimšanu un traumu izraisītiem akūtiem stāvokļiem. Sniegt metodiskas rekomendācijas kvalitatīvu zinātniski pētniecisku darbu sagatavošanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas studiju kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par klīnisko farmakoloģiju, patoloģisko fizioloģiju, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā, kardiopulmonālo reanimāciju un šoku.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs papildu zināšanas klīniskā toksikoloģijā, kā arī papildu zināšanas neatliekamā medicīnā: atpazīs dzīvībai bīstamo un neatliekami ārstējamo stāvokļu klīniskās izpausmes, patofizioloģiju un zinās neatliekamo stāvokļu ārstēšanas principus.

Prasmes

Spēs pieņemt argumentētus lēmumus par akūtu toksikoloģisko un/ vai neatliekami ārstējamu pacientu medicīnisko aprūpi, novērtējot to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.

Kompetences

Kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju un neatliekami ārstējamo klīnisko stāvokļu diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, saistot to ar konkrētu klīnisko situāciju.
Izprast uz pacientu vērstās aprūpes principus un apzināties lēmumu pieņemšanu atkarībā no pacienta stāvokļa.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsIerobežota izvēleAndis Graudiņš
Medicīna9MaģistrsIerobežota izvēleAndis Graudiņš
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsIerobežota izvēleAndis Graudiņš
Medicīna10MaģistrsIerobežota izvēleAndis Graudiņš
Medicīna9MaģistrsIerobežota izvēleAndis Graudiņš