Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Indulis Vanags

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_047LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indulis Vanags
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas40
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas studiju kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par klīnisko farmakoloģiju, patoloģisko fizioloģiju, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā, kardiopulmonālo reanimāciju un šoku.
Mērķis:
Veicināt papildu zināšanu ieguvi par atsevišķiem un specifiskiem saindēšanās veidiem un vielām. Veicināt zināšanu pilnveidošanu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcas etapā situācijās, kas saistītas ar biežāko saslimšanu un traumu izraisītiem akūtiem stāvokļiem. Sniegt metodiskas rekomendācijas kvalitatīvu zinātniski pētniecisku darbu sagatavošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kā identificēt saindēšanās sindromus? (klīniskie toksidromi).Lekcijas1.00auditorija
2Saindēšanās ar paracetamolu, aspirīnu, nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem.Lekcijas1.00auditorija
3Saindēšanās ar kardiotropu zāļlīdzekļiem.Lekcijas1.00auditorija
4Bērnu un Geriatrisko pacientu saindēšanās īpatnības. “Maza deva, liela problēma” toksikoloģija.Lekcijas1.00auditorija
5Saindēšanās ar atkarību izraisošām vielām (sintētiskie opiāti, psihostimulanti, halucigēni, nātrija oksibutirāts-GHB, sintētiskie kanabinoīdi).Lekcijas1.00auditorija
6Lēmumu pieņemšana neatliekamā medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
7Akūtas sāpes krūšu kurvī. Akūtas sāpes vēderā. Asins gāzu analīze neatliekamā medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
8Pacients ar smagu traumu (politraumu).Lekcijas1.00auditorija
9Izmainīts mentālais stāvoklis un koma.Lekcijas1.00auditorija
10Pētnieciskā darba dizains, metodoloģija un ziņošana medicīniskos žurnālos.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgai lekcijas tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklētība.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs papildu zināšanas klīniskā toksikoloģijā, kā arī papildu zināšanas neatliekamā medicīnā: atpazīs dzīvībai bīstamo un neatliekami ārstējamo stāvokļu klīniskās izpausmes, patofizioloģiju un zinās neatliekamo stāvokļu ārstēšanas principus.
Prasmes:Spēs pieņemt argumentētus lēmumus par akūtu toksikoloģisko un/ vai neatliekami ārstējamu pacientu medicīnisko aprūpi, novērtējot to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.
Kompetences:Kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju un neatliekami ārstējamo klīnisko stāvokļu diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, saistot to ar konkrētu klīnisko situāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Toksikoloģijas rokasgrāmata. V. Liguts. Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 2001
Papildus literatūra
1Toxicology Handbook, 3rd Edition Authors: Murray. Elsevier, 2015
Citi informācijas avoti
1Textbook of Adult Emergency Medicine. Cameron. Elsevier, 2014
2http://www.wikitox.org/doku.php?id=wikitox_wikitox_home&do=…