Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gunta Sumeraga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ORLK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; OtorinolaringoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Sumeraga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Otorinolaringoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Sumeraga
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 23.korpuss, otorinokatatrsu[pnkts]lv, +371 67615148
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas otorinolaringoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, radioloģijā, anatomijā, fizioloģijā, morfoloģijā, patoloģijā, onkoloģijā.
Mērķis:
Zināšanu un praktisko iemaņu padziļināta apgūšana, kura balstīta uz zinātniski pamatotu pieeju ausu, kakla un deguna slimību diagnostikā un ārstēšanā. Apgūt diferenciāldiagnostiku pamatojoties uz dažādu ausu, kakla, deguna simptomu interpretāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ORL un sistēmas saslimšanu, retu audzēju diferenciāla diagnoze pieaugušajiem.Lekcijas1.00E-studiju vide
2ORL un sistēmas saslimšanu, retu audzēju diferenciāla diagnoze bērniem.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Klīnisko gadījumu analīze bērnu otorinolaringoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Klīnisko gadījumu analīze galvas un kakla onkoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Klīnisko gadījumu analīze vispārīgajā pieagušo otorinolaringoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Klīnisko gadījumu analīze bērnu otorinolaringoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Klīnisko gadījumu analīze galvas un kakla onkoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Klīnisko gadījumu analīze vispārīgajā pieaugušo otorinolaringoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Noslēguma nodarbība, klīnisko gadījumu prezentācijas (demonstrē studenti), analīze, diskusijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošais gatavojas nodarbībām atkārtojot teorētiskās zināšanas no vispārīgās otorinolaringoloģijas kursa. Uz pēdējo nodarbību sagatavo prezentāciju (maksimums 10 slaidu) par, viņaprāt, interesantāko no pacientiem, kuri ir apskatīti un izmeklēti visa cikla laikā jebkurā no klīniskajām bāzēm. Prezentācijā ietver vispārīgus pacienta datus, anamnēzi, diagnozi, izmeklējumu plānu, diferenciāldiagnozi, ārstēšanas plānu, teorētisko izmeklējumu un ārstēšanas plāna pamatojumu.
Vērtēšanas kritēriji:
Lai studiju kurss tiktu ieskaitīts, ir jāpiedalās visās praktiskajās nodarbībās un pēdējā nodarbībā jādemonstrē kāds no pacientiem, kuri ir izmeklēti kursa laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūst padziļinātas zināšanas otorinolaringoloģijā, dažādu otorinolaringoloģijas simptomu un sindromu diferenciāldiagnostikā, izprot saistību starp sistēmas saslimšanām un to izpausmēm augšējos elpceļos, dzirdes un līdzsvara orgānos.
Prasmes:Padziļināti izmeklē pacientu un atpazīst dažādus otorinolaringoloģiskus simptomus, interpretē tos, to nozīmi slimības diagnostikā. Sastāda ārstēšanas plānu. Izvērtē, kad nepieciešama ķirurģiska, kad nepieciešama konservatīva ārstēšana.
Kompetences:Atpazīst simptomus, izvērtē to nozīmi diagnozes uzstādīšanā, diferenciāldiagnozē. Sistēmisku slimību izpausmju, klīniskās nozīmības novērtēšanu augšējos elpceļos, dzirdes un līdzsvara sistēmā. Sastāda un realizē izmeklēšanas, ķirurģiskās un medikamentozās terapijas plānu pacientientiem ar dažādām ausu, kakla, deguna slimībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cummings Otolaryngology, Sixth Edition
2Cummings Pediatric Otolaryngology
3Caffey's Pediatric Diagnostic Imaging, BOOK CHAPTER Upper Airway Disease Download PDF Bernard F. Laya and Edward Y. Lee Caffey's Pediatric Diagnostic Imaging, 51, 476-485.e3
4BOOK CHAPTER Orbit Infection and Inflammation Download PDF Benita Tamrazi Caffey's Pediatric Diagnostic Imaging, 6, 38-43.e3
5BOOK CHAPTER Larynx and Hypopharynx Cancer
6BOOK CHAPTER Sarcoidosis
7BOOK CHAPTER Cystic Fibrosis
8BOOK CHAPTER Anterior Triangle of the Neck
9BOOK CHAPTER Posterior Triangle of the Neck and Deep Neck
10BOOK CHAPTER Introduction to the Head and Neck
11BOOK CHAPTER Parotid, Temporal, and Pterygopalatine Region
12BOOK CHAPTER Ear
13BOOK CHAPTER Orbit
14BOOK CHAPTER Nasal Regio
15BOOK CHAPTER Oral Region
16BOOK CHAPTER Pharynx and Larynx
17BOOK CHAPTER Submandibular Region
Papildus literatūra
1BOOK CHAPTER Benign Brain Tumors: Meningiomas and Vestibular Schwannomas
2BOOK CHAPTER Nasopharyngeal Carcinoma
3BOOK CHAPTER Oropharyngeal Cancer
4BOOK CHAPTER Unknown Head and Neck Primary Site
5BOOK CHAPTER Relapsing polychondritis
6BOOK Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System, Sixth Edition
7BOOK Blood and Bone Marrow Pathology, Second Edition
8Diagnostic Histopathology of Tumors, Fourth Edition
9Dizziness and Vertigo Across the Lifespan
10Early Diagnosis and Treatment of Cancer: Head and Neck Cancer, First Edition
11BOOK ENT Secrets, Fourth Edition