Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilze Klatenberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu

Mērķis

ir iegūt zināšanas un prasmes par alternatīvajiem palīglīdzekļiem, to pielietošanas nepieciešamību un apmācības metodēm. Iegūt pamatzināšanas par dažādiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kas izmantojami audiologopēda darbā.

Priekšzināšanas

anatomija, fizioloģija

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt un aprakstīt APS sistēmas būtību, mācēs aprakstīt alternatīvo palīglīdzekļu lietotāju grupas. Zinās un mācēs aprakstīt saziņas apmācības metodes. Iegūs zināšanas par APS praktisko pielietojamību darbā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā pratīs izvēlēties nepieciešamo alternatīvo palīglīdzekļu sistēmu saistībā ar runas traucējuma smaguma pakāpi. Apgūs palīglīdzekļu darbības principus, veidus un iespējas darbā ar personām, kurām ir saziņas, saskarsmes, komunikācijas grūtības.

Kompetences

Pratīs pielietot praktiski saziņas apmācības sistēmas un metodes: priekšmetu sistēmu, attēlus, fotogrāfijas, runas tāfeles.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija6BakalaursObligātsIlze Klatenberga
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija6BakalaursObligātsIlze Klatenberga
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija6BakalaursObligātsIlze Klatenberga
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija6BakalaursObligātsIlze Klatenberga, Andžella Gintere
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija6BakalaursObligātsIlze Klatenberga, Jeļena Kondratjeva
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija6BakalaursObligātsJeļena Kondratjeva, Ilze Klatenberga