Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Klatenberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_070LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Klatenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
anatomija, fizioloģija
Mērķis:
ir iegūt zināšanas un prasmes par alternatīvajiem palīglīdzekļiem, to pielietošanas nepieciešamību un apmācības metodēm. Iegūt pamatzināšanas par dažādiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kas izmantojami audiologopēda darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Runu un valodu aizvietojošie tehniskie palīglīdzekļiLekcijas6.00auditorija
2APS daļas, alternatīvo palīglīdzekļu lietotāju grupasLekcijas3.00auditorija
3APS tehniskie līmeņi, apmācības veidi un metodesLekcijas3.00auditorija
4„Go talk” runas tāfeles un alternatīvās komunikācijas datorprogrammasNodarbības2.00auditorija
5APS pie autisma un AST (autiskā spektra traucējumiem)Nodarbības5.00auditorija
6Bliss sistēmaNodarbības1.00auditorija
7Zīmju valoda un tās elementi APSNodarbības4.00auditorija
8TEACCH sistēma (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped ChildrenNodarbības5.00auditorija
9PECS metode (Pictures Exchange Communication System)Nodarbības4.00auditorija
10Sociālie stāstiNodarbības4.00auditorija
11Glenna Domana terapijas metodeNodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - literatūras pārskats. Darba plānu sastādīšana darbam ar bērnu ar saziņas grūtībām un tā saskaņošana ar pasniedzēju.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; - patstāvīgā darba prezentācijas; - kursa beigās ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt un aprakstīt APS sistēmas būtību, mācēs aprakstīt alternatīvo palīglīdzekļu lietotāju grupas. Zinās un mācēs aprakstīt saziņas apmācības metodes. Iegūs zināšanas par APS praktisko pielietojamību darbā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā pratīs izvēlēties nepieciešamo alternatīvo palīglīdzekļu sistēmu saistībā ar runas traucējuma smaguma pakāpi. Apgūs palīglīdzekļu darbības principus, veidus un iespējas darbā ar personām, kurām ir saziņas, saskarsmes, komunikācijas grūtības.
Kompetences:Pratīs pielietot praktiski saziņas apmācības sistēmas un metodes: priekšmetu sistēmu, attēlus, fotogrāfijas, runas tāfeles.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1AKO- info „Rasa ABC” No.1, 2, 3, 4. 2001
2Autisms un autiska spektra traucējumi, RSU, ESF, 2008
3Čerstina Falka, Piktogrammu praktiskais pielietojums, Velku fonds, 2003.
4Vaclava V., Aldenrūda U., Ilsteds S. „Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms”, 2003.
Papildus literatūra
1П. Питерс, Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздеиствию, Владос, Москва 2003.
2Shriberg LD, Aram DM, Kwiatkowski J (1997) Developmental Apraxia of Speech: I Descriptive and Theoretical Perspectives, JSLHR, 40, 273 – 285
3Shriberg LD, Aram DM, Kwiatkowski J (1997) Developmental Apraxia of Speech: III, JSLHR, 40
Citi informācijas avoti
1www.asha.org/public/speech/.../AAC/
2www.isaac-online.org/
3www.informahealthcare.com/loi/aac/