Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ludmila Gavričenkova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Gavričenkova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Visas bioloģijas disciplīnas vidusskolas programmas apmērā.
Mērķis:
Iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu topogrāfiju un funkcijām. Veidot izpratni par orgānu sistēmu savstarpējām sakarībām, kas ir turpmāko klīnisko priekšmetu studiju pamats.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1I semestra lekcijas: 1. lekcija - Anatomijas priekšmets. Ķermeņa skelets. Kauls kā orgāns. Kaulu klasifikācija. Kaulu savienojumu veidi. 2. lekcija - Galvaskauss kā vienība. Galvaskausa īpatnības, savienojumi, topogrāfiskie veidojumi. 3. lekcija - Muskuļu uzbūve, klasifikācija. Galvas un kakla muskuļu grupas fascijas un topogrāfiskie veidojumi.Lekcijas3.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2I semestra lekcijas: 4. lekcija - Rumpja muskuļu grupas, fascijas, topogrāfiskie veidojumi. Diafragma. Vēderpreses vājās vietas. 5. lekcija - Ievads splanhnoloģijā. Serozie apvalki un serozie maisi. Vēderplēve. Iekšējās sekrēcijas dziedzeri.Lekcijas2.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3I semestra praktiskās nodarbības: 1. nod. - Rumpja kauli: skriemeļi, krūšu kauls, ribas. Rumpja kaulu savienojumi. Mugurkauls kā vienība. Krūškurvis kā vienība. 2. nod. - Galvaskausa sejas daļas kauli. 3. nod. - Galvaskausa smadzeņu daļas kauli. 4. nod. - Augšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi. 5. nod. - Iegurņa kauli un to savienojumi. Apakšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi.Nodarbības5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4I semestra praktiskās nodarbības: 6. nod. - Galvas un kakla muskuļi. Krūškurvja, vēdera un muguras muskuļi. 7. nod. - Augšējās ekstremitātes muskuļi, fascijas un topogrāfiskie veidojumi. 8. nod. - Iegurņa un apakšējās ekstremitātes muskuļi, fascijas un topogrāfiskie veidojumi. 9. nod. - Kolokvijs par skeletu un muskuļiem. 10. nod. - Gremošanas sistēmas orgāni: mutes dobums, rīkle, barības vads.Nodarbības5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5I semestra praktiskās nodarbības: 11. nod. - Vēdera dobuma orgānu topogrāfija. Kuņģis. Tievā un resnā zarna. Aizkuņģa dziedzeris. Aknas. Liesa. 12. nod. - Elpošanas sistēmas orgāni: deguna dobums, balsene, traheja, bronhi, plaušas. Pleira. Videne. 13. nod. - Urīnsistēmas orgāni: nieres, urīnvads, urīnpūslis, urīnizvadkanāls. Vīrieša iekšējie un ārējie dzimumorgāni. 14. nod. - Sievietes iekšējie un ārējie dzimumorgāni. Starpene. 15. nod. - Kolokvijs par iekšējiem orgāniem.Nodarbības5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6II semestra lekcijas: 1. lekcija - Asinsrites loki. Artērijas. Aorta, tās daļas. Vēnas. Augšējās un apakšējās dobās vēnas sistēma. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Ievads neiroloģijā. CNS uzbūves principi. Vadīšanas ceļi.Lekcijas3.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7II semestra lekcijas: 4. lekcija - Smadzeņu vēderiņi. Muguras un galvas smadzeņu apvalki. 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma. Orgānu inervācija.Lekcijas2.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8II semestra praktiskās nodarbības: 1. nod. - Sirds uzbūve, topogrāfija. 2. nod. - Galvas un kakla artērijas (ārējā un iekšējā miega artērija, zematslēgas artērija). Augšējās ekstremitātes artērijas. Krūšu aorta. 3. nod. - Vēdera aorta. Iegurņa artērijas. Apakšējās ekstremitātes artērijas. 4. nod. - Galvas un kakla vēnas. Augšējās ekstremitātes vēnas. Krūšu dobuma vēnas. 5. nod. - Vēdera dobuma un iegurņa vēnas. Apakšējās ekstremitātes vēnas.Nodarbības5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9II semestra praktiskās nodarbības: 6. nod. - Kolokvijs par cirkulācijas sistēmu. 7. nod. - Muguras smadzenes. 8. nod. - Rombiskās smadzenes. Vidussmadzenes. 9. nod. - Starpsmadzenes. Smadzeņu pusložu uzbūve. 10. nod. - I – VI galvas smadzeņu nervi.Nodarbības5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10II semestra praktiskās nodarbības: - 11. nod. - - VII – XII galvas smadzeņu nervi. 12. nod. - Muguras smadzeņu nervi. Kakla pinums, pleca pinums. Starpribu nervi. 13. nod. - Muguras smadzeņu nervi. Jostas un krustu pinums. Orgānu inervācija. 14. nod. - Redzes un dzirdes orgāns. 15. nod. - Kolokvijs par nervu sistēmu.Nodarbības5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar mācību literatūru, uzskates līdzekļiem, studiju materiāliem, e-studiju vidi, anatomijas Web resursiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība studiju procesā. Sekmīgi nokārtoti kolokviji par tēmām. Pārbaudījuma veids: 1. semestra beigās - semestra ieskaite (i); 2. semestra beigās - eksāmens (E).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, spēs raksturot to uzbūvi, novietojumu, varēs izklāstīt funkciju galvenās likumsakarības, izskaidrot orgānu apasiņošanu, limfas atteci un inervāciju; daļu anatomijas terminu pratīs nosaukt latīņu valodā.
Prasmes:Students atpazīs un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, muskuļu grupas, orgānus, asinsvadus un nervus, un citas anatomiskas struktūras uz anatomijas studijās lietotajiem mācību līdzekļiem; spēs strādāt ar speciālo literatūru.
Kompetences:Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas, pamatot lēmumus, un ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; spēj atlasīt, analizēt nepieciešamo informāciju un izmantot to attiecīgajā profesijā; spēj sadarboties ar kolēģiem, speciālistiem un risināt problēmas, pieņemt lēmumus; spēj parādīt sabiedrībā attiecīgās profesionālās jomas vietu un piedalīties tās attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Anatomijas studiju nodaļas metodiskā rekomendācija „Cilvēka anatomija”. Rīga, RSU, 2009, 67 lpp.
2Mācību materiāli e-studijās.
3Pilmane M., Pļaviņa L., Kavak V. Embryology and Anatomy for Health Sciences. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2016, 511 p.
Papildus literatūra
1Kamita E. Anatomija. I [1.] daļa, Skelets un muskuļi: mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās. Piektais izdevums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 127 lpp.
2Kamita E., Anatomija. II [2.] daļa, Asinsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēmas, sensoriskā sistēma. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 244 lpp.
3Gilroy A. M., MacPherson B. R., Schuenke M., Schulte E., Schumacher U. Atlas of Anatomy, 3rd edition, Thieme, 2016, 760 p.
4Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. 7th Revised edition, Elsevier - Health Sciences Division, 2018, 672 p.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas Web resursi
2All lectures and lab notes/handouts, WEB links, anatomical licensed programs, CD and DVD