Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilva Duļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_047LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Duļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas34
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas34
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Visas dabaszinātņu disciplīnas vidusskolas programmas apmērā.
Mērķis:
Zināšanas un izpratne par cilvēka ķermeņa uzbūvi un anatomisko struktūru funkcionālo nozīmi cilvēka organismā, nodrošinot pamatu tām interdisciplinārajām zināšanām, kas nepieciešamas turpmākajām uztura speciālistu profesionālajām studijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 1. SEMESTRIS: 1.lekc. - Anatomijas priekšmets. Ķermeņa skelets. Kauls kā orgāns. Kaulu klasifikācija. Kaulu savienojumu veidi. 2.lekc. - Galvaskauss kā vienība. Galvaskausa īpatnības, savienojumi, topogrāfiskie veidojumi. 3.lekc.- Muskuļu uzbūve, klasifikācija. Galvas un kakla muskuļu grupas fascijas un topogrāfiskie veidojumi. 4.lekc. - Rumpja muskuļu grupas, fascijas, topogrāfiskie veidojumi. Diafragma. Vēderpreses vājās vietas. 5.lekc. - Ievads splanhnoloģijāLekcijas5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 1. SEMESTRIS: Ievads anatomijā. Rumpja kauli. Skriemeļi. Krūšu kauls. Ribas. Rumpja kaulu savienojumi. Mugurkauls kā vienība. Krūškurvis kā vienība. Galvaskausa smadzeņu daļas kauli. Galvaskausa sejas daļas kauli. Acs dobums. Deguna dobums. Augšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi. Iegurņa kauli un to savienojumi. Iegurnis kā vienība. Apakšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi. Kolokvijs par tēmu: osteosindesmoloģiju. Mioloģija.Nodarbības10.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 2. SEMESTRIS: 1. lekcija - Asinsrites loki. Artērijas. Aorta. Vēnas. Augšējās un apakšējās dobās vēnas sistēma. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Ievads neiroloģijā. Centrālās nervu sistēmas uzbūves principi. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - Smadzeņu vēderiņi. Muguras un galvas smadzeņu apvalki. 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma. 6. lekcija - Iekšējo orgānu apasiņošana un inervācija.Lekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 2. SEMESTRIS: Asinsrites sistēma: funkcijas, asinsvadu iedalījums, sienas uzbūve, mikrocirkulācija. Venozās sistēmas. Limfātiskās sistēmas uzbūve. Centrālā un perifērā nervu sistēma. Veģetatīvā nervu sistēma.Nodarbības11.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 1. SEMESTRIS: 1.lekc. - Anatomijas priekšmets. Ķermeņa skelets. Kauls kā orgāns. Kaulu klasifikācija. Kaulu savienojumu veidi. 2.lekc. - Galvaskauss kā vienība. Galvaskausa īpatnības, savienojumi, topogrāfiskie veidojumi. 3.lekc.- Muskuļu uzbūve, klasifikācija. Galvas un kakla muskuļu grupas fascijas un topogrāfiskie veidojumi. 4.lekc. - Rumpja muskuļu grupas, fascijas, topogrāfiskie veidojumi. Diafragma. Vēderpreses vājās vietas. 5.lekc. - Ievads splanhnoloģijāLekcijas5.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 1. SEMESTRIS: Ievads anatomijā. Rumpja kauli. Skriemeļi. Krūšu kauls. Ribas. Rumpja kaulu savienojumi. Mugurkauls kā vienība. Krūškurvis kā vienība. Galvaskausa smadzeņu daļas kauli. Galvaskausa sejas daļas kauli. Acs dobums. Deguna dobums. Augšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi. Iegurņa kauli un to savienojumi. Iegurnis kā vienība. Apakšējās ekstremitātes kauli un kaulu savienojumi. Kolokvijs par tēmu: osteosindesmoloģiju. Mioloģija.Nodarbības10.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 2. SEMESTRIS: 1. lekcija - Asinsrites loki. Artērijas. Aorta. Vēnas. Augšējās un apakšējās dobās vēnas sistēma. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Ievads neiroloģijā. Centrālās nervu sistēmas uzbūves principi. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - Smadzeņu vēderiņi. Muguras un galvas smadzeņu apvalki. 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma. 6. lekcija - Iekšējo orgānu apasiņošana un inervācija.Lekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4RFU un RFUN, 1. STUDIJU GADS, 2. SEMESTRIS: Asinsrites sistēma: funkcijas, asinsvadu iedalījums, sienas uzbūve, mikrocirkulācija. Venozās sistēmas. Limfātiskās sistēmas uzbūve. Centrālā un perifērā nervu sistēma. Veģetatīvā nervu sistēma.Nodarbības11.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru un izmantojot virtuālo 3D disekcijas galdu "Anatomage" u.c. mūsdienu aktuālās medicīnas studiju tehnoloģijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; mutiska, rakstiska un praktiska zināšanu kontrole nodarbību laikā; piedalīšanās grupu diskusijās un grupu darbu prezentācijās. Pārbaudes metode: 1. semestra beigās - semestra ieskaite (i); 2. semestra beigās - eksāmens (E).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, pratīs raksturot to uzbūvi, novietojumu, funkcijas, atšķirības un līdzības; daļu anatomijas terminu zinās nosaukt latviešu un latīņu valodā.
Prasmes:Students atpazīs un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, muskuļus, orgānus un citas anatomiskas struktūras dabīgajos preparātos, mulāžās un citos uzskates līdzekļos; spēs strādāt ar specifisko uztura speciālistiem paredzēto literatūru.
Kompetences:Students spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, izmantojot tās interdisciplināro studiju kursu apguvē, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras dabīgajos preparātos, mulāžās un citos uzskates līdzekļos, tostarp, izmantojot virtuālo 3D disekcijas galdu "Anatomage" u.c. mūsdienu aktuālās medicīnas studiju tehnoloģijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Anatomijas studiju nodaļas metodiskās rekomendācijas. Rīga, RSU, 2010, 2011
2Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross. Atlas of anatomy : [latin nomenclature]. New York ;Stuttgart : Thieme Medical, c2009.
Papildus literatūra
1Gilroy, Anne M. Anatomy: An Essential Textbook: Latin Nomenclature. New York; Stuttgart: Thieme, 2016
2Evans, Nick. Bodybuilding anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, 2015.
3Krauksts, Viesturs. Uzturs sportā. Mārupe, Drukātava, 2014.
4Rubana, Inta Māra. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga, RaKa, 2010.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas Web resursi, licencētas programmas, mācību CD un DVD
2Virtuālais 3D disekcijas galds "Anatomage"