Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Dot iespēju iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa attīstību, uzbūvi, orgānu topogrāfiju un funkciju.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas bioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās nosaukt cilvēka ķermeņa daļas, orgānu sistēmas, to funkcijas. Varēs paskaidrot konkrēta orgāna uzbūvi, novietojumu un funkcijas, orgāna apasiņošanas un inervācijas principus. Zinās skeleta muskuļu uzbūvi, muskuļu piestiprināšanas vietas. Daļu terminu zinās latīņu valodā (muskuļi).

Prasmes

Students atpazīs un pratīs:
• parādīt skeleta kaulus, locītavas, atrast locītavu veidojošos kaulus;
• demonstrēt, izskaidrot kustības visās ķermeņa locītavās;
• nosaukt un pamatot iesaistīto muskuļu darbu;
• klasificēt orgānus un citas anatomiskas struktūras demonstrētajos preparātos un citos uzskates līdzekļos.

Kompetences

Students spēs:
• anatomijas zināšanas integrēt masāžas apguvē;
• izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot ķermeņa uzbūves principus darbā ar klientu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene