Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sniedze Vilde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā izvēlētajā specialitātē; veicināt tās praktisku izmantošanu; attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• atpazīt un interpretēt medicīnas terminu lietošanu;
• izprast un analizēt medicīniska satura tekstus;
• izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos;
• lasīt/tulkot (ja nepieciešams) tekstus specialitātē;
• sniegt norādījumus svešvalodā par runas defektu korekciju klientiem;
• sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā.

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
• pareizi lietot un praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes studiju procesā un praktiskajā profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija2BakalaursObligātsInāra Ābelīte
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija2BakalaursObligātsInāra Ābelīte
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija2BakalaursObligātsInāra Ābelīte
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija2BakalaursObligātsSniedze Vilde
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija2BakalaursObligātsSniedze Vilde
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija2BakalaursObligātsSniedze Vilde