Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dagnija Deimante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē; veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisku lietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • atpazīs un spēs angliski izskaidrot vai iztulkot latviski profesionālo terminoloģiju; • spēs lasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu un atbildēt uz jautājumiem par tā saturu un/vai dot teksta kopsavilkumu.

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju, runājot par profesionāliem jautājumiem; • sagatavot un sniegt prezentācijas par kursa laikā apskatītajiem profesionālajiem jautājumiem; • pastāstīt par dažādām ar pacientu aprūpi saistītām problēmām, izmantojot profesionālo terminoloģiju; • iegūt nepieciešamo informāciju no pacienta/klienta saistībā ar veselības stāvokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā.

Kompetences

Studējošie spēs efektīvi lietot angļu valodu, runājot par profesionāliem jautājumiem ar citiem profesionāļiem un pacientiem; spēs uzstāties angļu valodā par jautājumiem saistībā ar savu profesionālo sfēru; spēs darboties komandā ar citiem kolēģiem, par saziņas līdzekli izmantojot angļu valodu.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Māszinības3BakalaursObligātsDagnija Deimante
Māszinības5BakalaursObligātsDagnija Deimante
Māszinības 1Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Māszinības 1Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante