Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anna Jurčenko

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Jurčenko
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Study course description
Zināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.
Mērķis:
Attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, veicināt speciālās terminoloģijas apgūšanu un tās praktisku lietošanu politikas zinātnes jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursā.Nodarbības1.00auditorija
2Valdības sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
3Starpdisciplinārā perspektīva: Ģeogrāfija.Nodarbības2.00auditorija
4Starpdisciplinārā perspektīva: Vēsture.Nodarbības2.00auditorija
5Politiskās partijas un ideoloģijas.Nodarbības2.00auditorija
6Sociālās problēmas. Nabadzība. Apkārtējās vides problēmas.Nodarbības2.00auditorija
7Vēlēšanas.Nodarbības2.00auditorija
8Akadēmiskā rakstu valoda: Ievads.Nodarbības1.00auditorija
9Akadēmiskā rakstu valoda: Pētījuma uzbūve.Nodarbības1.00auditorija
10Akadēmiskā rakstu valoda: Kritiskā analīze.Nodarbības2.00auditorija
11Akadēmiskā rakstu valoda: Datu atspoguļošana.Nodarbības1.00auditorija
12Gramatika: Artikulu lietošana un nominalizācija.Nodarbības2.00auditorija
13Debates: Argumentēta viedokļa prezentēšana.Nodarbības2.00auditorija
14Valdības sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
15Vēlēšanu sistēmas.Nodarbības3.00auditorija
16Suverenitāte un globalizācija.Nodarbības2.00auditorija
17Plašsaziņas līdzekļi un politika.Nodarbības1.00auditorija
18Prezentēšanas prasmes: Politiskie līderi.Nodarbības2.00auditorija
19Diplomātiskās attiecības un ārlietas.Nodarbības3.00auditorija
20Diplomātiskā valoda: Pieklājība.Nodarbības1.00auditorija
21Dzimumu (ne)līdztiesība. Feminisms.Nodarbības1.00auditorija
22Diplomātiskā valoda: Pragmatika. Pieklājība.Nodarbības2.00auditorija
23Diskursa analīze: Politiskā runa.Nodarbības2.00auditorija
24ES likumdošana.Nodarbības2.00auditorija
25Starptautiskās organizācijas: ANO.Nodarbības1.00auditorija
26Starptautiskās organizācijas: NATO.Nodarbības1.00auditorija
27Starptautiskās organizācijas: Eiropas Savienība.Nodarbības1.00auditorija
28Latvija Eiropas Savienībā.Nodarbības1.00auditorija
29Eiropas Parlaments.Nodarbības1.00auditorija
30Eiropas Padome.Nodarbības1.00auditorija
31Eiropas Komisija.Nodarbības3.00auditorija
32Politiskā spriedze un konflikti.Nodarbības2.00auditorija
3320. un 21. gadsimta konflikti.Nodarbības2.00auditorija
34Politkorektums.Nodarbības1.00auditorija
35Politiskā kultūra.Nodarbības1.00auditorija
36Latvijas-Krievijas un Latvijas-ASV attiecības.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
2 prezentācijas, 2–3 esejas (1–2 lpp.) par semestra tēmām un 2 leksikas kontroldarbi katrā semestrī; darbs ar skaidrojošo vārdnīcu angļu valodā: terminu skaidrošana; anotāciju rakstīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība nodarbībās, semināros un debatēs; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājasdarbi; mutisko atbilžu kvalitāte. Esejas un testi – 50%, prezentācijas – 25%, eksāmens – 25% no gala atzīmes. Par noteiktajā termiņā neizpildītajiem/neiesniegtajiem darbiem, kā arī par kavējumiem, kas pārsniedz 30%, gala vērtējums var tikt samazināts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Sekmīgi apgūstot kursu, studenti: • spēs izprast un pielietot profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos par politiku, ekonomiku, likumdošanu un diplomātiju; • būs ieguvuši vispārēju izpratni par politiku, diplomātiju un starptautiskajām attiecībām; • apzināsies dažādas formalitātes pakāpes un pragmatiskas nozīmes.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs: • apkopot dažādu jomu tekstus: politika, ekonomika, diplomātija; • paust un sniegt savu viedokli par politiskiem jautājumiem; • rakstīt akadēmiskās esejas; • piedalīties debatēs.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot kursu, studenti varēs pielietot savas zināšanas un prasmes tālākajā izglītībā un profesionālajā karjerā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bailey, S. (2011) Academic Writing : a Handbook for International Students. New York : Routledge.
2Carlsnaes, W., Risse,T., Simmons B. (2012) Handbook of International Relations. Los Angeles: SAGE.
3Devetak, R., Burke, A., George, J. (2012) An Introduction to International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
4Kerr, P., Wiseman, G. (2013) Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices. Oxford: Oxford University Press.
5Kissinger, H. (1994) Diplomacy. New York: Touchstone.
6Sharp, P. (2009) Diplomatic Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
7Swales, J. (2012) Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor : The University of Michigan Press.
Papildus literatūra
1Balfour, R. et al (2016) Europe’s Trouble Makers: The Populist Challenge to Foreign Policy. European Policy Centre.
2Hemery, J. (2005) Training for Public Diplomacy: an Evolutionary Perspective. In Melissen, J. (2005) The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. New York: Palgrave Macmillan.
3Murray, D. (2017) The Strange Death of Europe. London: Bloomsbury.
4Newman, D. (2006) The lines that continue to separate us: borders in our ‘borderless’ world. Progress in Human Geography, 30 (2): 143-161.
5Pease, K. (2012) International Organizations : Perspective on Governance in the Twenty-first Century. Boston: Longman.
6Rosati, J., Scott, J. (2011) The Politics of United States Foreign Policy. Boston, MA : Wadsworth, Cengage Learning.
7United Nations (2009) Rethinking Poverty: Report on the World Social Situation 2010. New York: United Nations.
Citi informācijas avoti
1http://www.guardian.co.uk
2http://edition.cnn.com/POLITICS/
3http://www.ft.com
4http://www.ifamericaknew.org
5http://www.reuters.com/politics
6http://worldnews.about.com