Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā un veicināt tās praktisku izmantošanu, attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.

Priekšzināšanas

Vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: atpazīt un interpretēt medicīnas terminoloģijas lietošanu; analizēt medicīniska satura tekstus; izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.

Prasmes

pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; lasīt vai tulkot tekstus specialitātē profesionālā darba vajadzībām; sniegt norādījumus svešvalodā par veselības un uztura jautājumiem pacientiem/klientiem; sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā; sagatavot raksta kopsavilkumu/anotāciju svešvalodā.

Kompetences

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija1BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva