Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Miervaldis Karulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā izvēlētajā specialitātē; veicināt tās praktisku izmantošanu; attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas programmas apmērā un nokārtots valsts centralizētais angļu valodas eksāmens.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
- Atpazīt un interpretēt medicīnas terminoloģijas lietošanu;
- Izprast un analizēt medicīniska satura tekstus;
- Izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs:
- Prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos;
- Lasīt vai tulkot tekstus specialitātē profesionālā darba vajadzībām;
- Sniegt norādījumus angļu valodā klientiem, kam nepieciešama balsta-kustību korekcija un rehabilitācija;
- Sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā;

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūtas studiju programmas studējošais spēs pareizi lietot un praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes studiju procesā un praktiskajā profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana2BakalaursObligātsMiervaldis Karulis
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana2BakalaursObligātsMiervaldis Karulis
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana2BakalaursObligātsMiervaldis Karulis
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana2BakalaursObligātsMiervaldis Karulis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana2BakalaursObligātsMiervaldis Karulis