Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā un veicināt tās praktisku izmantošanu, attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.

Priekšzināšanas

A/B/C/D līmenis vai 55%-100% valsts centralizētajā angļu valodas eksāmenā.

Rezultāti

Zināšanas

pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: atpazīt un interpretēt medicīnas terminoloģijas lietošanu; analizēt medicīniska satura tekstus; izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.

Prasmes

pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; lasīt vai tulkot tekstus specialitātē; sniegt norādījumus svešvalodā par veselības un uztura jautājumiem pacientiem/klientiem; sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā; sagatavot raksta kopsavilkumu/anotāciju svešvalodā.

Kompetences

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Uzturs2BakalaursObligātsTatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva
Uzturs2BakalaursObligātsTatjana Zakutajeva