Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Svetlana Muhejeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_081LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
A/B/C/D līmenis vai 55%-100% valsts centralizētajā angļu valodas eksāmenā.
Mērķis:
veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā un veicināt tās praktisku izmantošanu, attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar kursa prasībām. Efektīvas prezentācijas kritēriji. Ķermeņa daļas, pacienta stāvokļa objektīva novērtēšana: novērošanaNodarbības1.00auditorija
2Kopsavilkuma rakstīšanas prasības. Netiešās runas darbības vardi. Ķermeņa funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
3Orgānu sistēmas. Pacienta stāvokļa subjektīva novērtēšana: pazīmes un simptomi.Nodarbības1.00auditorija
4Gremošanas sistēma. Mutes dobums. Uzturvielas: ogļhidrāti, glikēmiskais indekss.Nodarbības1.00auditorija
5Kontroldabs. Kopsavikuma rakstīsana.Nodarbības1.00auditorija
6Gremošanas sistēmas orgāni. Patoloģijas. Anamnēzes vākšana.Nodarbības2.00auditorija
7Uzturvielas: tauki, olbaltumvielas.Nodarbības1.00auditorija
8Prezentācijas uz patstāvīgās lasīšanas materiālu bāzes.Nodarbības1.00auditorija
9Kontroldarbs. Kopsavilkuma rakstīšana.Nodarbības1.00auditorija
10Alerģijas: simptomi, diagnostika, arstēšana.Nodarbības1.00auditorija
11Cukura diabēts un tā sarežģījumi.Nodarbības1.00auditorija
12Izmeklēšanas metodes medicīnā.Nodarbības1.00auditorija
13Uztura ietekme uz veselību. Uztura higiēnaNodarbības1.00auditorija
14Prezentācijas uz patstāvīgās lasīšanas materiālu bāzes.Nodarbības1.00auditorija
15Kontroldarbs. Kopsavilkuma rakstīšana.Nodarbības1.00auditorija
16AtkārtojumsNodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais un pāru darbs - prezentāciju sagatavošana, darbs ar vārdnīcu –terminu skaidrošana; kopsavilkumu rakstīšana, izmantojot dotos izveidošanas principus.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Regulāras zināšanu pārbaudes praktisko nodarbību laikā (pāru darbs; interaktīvi vingrinājumi zināšanu pārbaudei, u.c.), kontroldarbi – rakstveida testi pēc konkrētās sarunu tēmas apguves. 2. Eksāmens, kursu beidzot: mutvārdu pārbaude (referāta prezentācija par izvēlēto tēmu) un rakstveida pārbaude/tests (uzdevumi, kuros iekļauta valodas struktūru pārbaude un teksta izpratnes pārbaude).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: atpazīt un interpretēt medicīnas terminoloģijas lietošanu; analizēt medicīniska satura tekstus; izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.
Prasmes:pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; lasīt vai tulkot tekstus specialitātē; sniegt norādījumus svešvalodā par veselības un uztura jautājumiem pacientiem/klientiem; sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā; sagatavot raksta kopsavilkumu/anotāciju svešvalodā.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Allum, V. and McGarr, P. Cambridge English for Nursing, CUP, Cambridge, 2008.
2Glendining, E.H. Holmstrom, B. English in Medicine, CUP, Cambridge, 2005.
3Glendining, E.H. Howard, R. Professional English in Medicine, CUP, Cambridge 2005.
Papildus literatūra
11. Chabner, D.E. The Language of Medicine, W.B.Saunders Company, Philadelphia,
22001.
32. Vaclavik, V.A. Christian, E.W. Essentials of Food Science, Kluwer
4Academic/Plenum Publishers, New York, 2003.