Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā un veicināt tās praktisku izmantošanu, attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: atpazīt un interpretēt medicīnas terminoloģijas lietošanu; aprakstīt dažādas parādības fizioterapijas jomā, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; lasīt tekstus specialitātē profesionālā darba vajadzībām; sniegt norādījumus angļu valodā par veselības jautājumiem pacientiem/ klientiem; sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju angļu valodā; sagatavot raksta kopsavilkumu/ anotāciju angļu valodā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligātsSvetlana Muhejeva