Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Zita Goldšmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_045LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zita Goldšmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas apjomā.
Mērķis:
Uzlabot angļu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī sekmēt medicīniskās terminoloģijas apguvi un veicināt tās praktisku pielietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa "Medicīnas terminoloģija angļu valodā" pārskats. Medmāsu un vecmāšu uzvedības kodekss Apvienotajā Karalistē. Lasīšanas stratēģijas – teksta pārskatīšana, virsraksti un apakšvirsraksti, shēmas, attēli, uzraksti pie attēliem.Nodarbības1.00auditorija
2Slimnīcas. Slimnīcu specializācija. Nodaļas un darbinieki slimnīcās. Īss (1 teikuma) profesijas apraksts. Darbības vārdu vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne. Veselības aprūpes studenta apraksts.Nodarbības1.00auditorija
3Vecmāšu pamata kompetences, pienākumi un atbildības jomas. Noteikumi un standarti. Prezentācijas: struktūra, prezentāciju valoda, vizuālie un audio līdzekļi. Grupu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
4Komandas darbs slimnīcā. Medmāsas un vecmātes profesija: mācības, kvalifikācija, pakāpes, darba stundas. Darba intervijas. Projekts: Atrast Interneta vietnē darba sludinājumu medmāsai / vecmātei un ziņot par nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju, vispārīgajām prasmēm un specifiskajām prasmēm, darba pienākumiem un atalgojumu.Nodarbības1.00auditorija
5Iekārtas un instrumenti slimnīcā. 1 teikuma apraksts, kam katrs instruments ir paredzēts. Slimnīcas palāta. Virzienu norādīšana. Vietas un kustības prievārdi.Nodarbības1.00auditorija
6Uzņemšanas nodaļa slimnīcā. Sūdzības par veselības stāvokli. Vienkāršās pagātnes, ilgstošās pagātnes un saliktās tagadnes lietošana. Medicīnas vēsture. Veidlapu aizpildīšana. Tiešie un netiešie jautājumi. Pacienta apraksts pēc dotās informācijas slimības vēsturē.Nodarbības2.00auditorija
7Ģimenes ārsts. Doktorāts. Ģimenes ārsta norīkojums uz slimnīcu. Noteikumi pacientiem slimnīcās. Modālo darbība vārdu lietojums ieteikumiem un instrukcijām. Slimības pazīmes un simptomi.Nodarbības1.00auditorija
8Komunikācija ar pacientu. Vienkāršu procedūru veikšana un to izskaidrošana pacientam. Pacienta piekrišanas saņemšana. Netiešā runa. E-pasts / vēstule informācijas iegūšanai.Nodarbības1.00auditorija
9Sāpes, to raksturojums un lokalizācija. Cilvēka ķermenis, tā daļas. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Pretsāpju līdzekļi. Jautājumi, lai novērtētu sāpju stiprumu. Sāpju un pretsāpju līdzekļu salīdzinājums.Nodarbības1.00auditorija
10Dzemdniecība. Grūtniecība. Padomi grūtniecēm. Darbības vārdi, kurus lieto grūtniecības un dzemdību raksturošanai. Darbs grupā: Izpētīt informāciju, kas izraisa "HIV, Spina Bifida, Sifiliss un Toksoplazmoze" un kā tās ietekmē augli vai jaundzimušo.Nodarbības2.00auditorija
11Dzemdniecība: Grūtniecības pazīmes un simptomi. Augļa attīstība; pārbaudes grūtniecības laikā. Dzemdības. Modālie darbības vārdi. Padomu došana.Nodarbības2.00auditorija
12Dzemdniecība: Vietas izvēle dzemdībām. Medicīniskie termini un sarunvalodas vārdi vienu un to pašu darbību un problēmu aprakstīšanai.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie gatavo prezentācijas par profesionāliem jautājumiem; izstrādā projektus, meklējot informāciju internetā un prezentējot to rezultātus klasē; papildina profesionālās terminoloģijas vārdnīcas un apgūst terminoloģiju; pilda rakstiskus uzdevumus saistībā ar profesionālo jomu: kopsavilkums, apraksts, ziņojums, e-pasts, utt.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Aktīva dalība nodarbībās, atbilstoši sagatavoti un laikus iesniegti darbi; kursa laikā īsi profesionālās terminoloģijas testi, sagatavota un pasniegta prezentācija – 30%. 2) Kursa noslēguma eksāmena mutiskā daļa – prezentācija – 35%. 3) Kursa noslēguma eksāmena rakstiskā daļa: pārbaudījums medicīniskās terminoloģijas izpratnē un lietošanā (ievietošanas uzdevumi; definīciju un terminu savietošanas uzdevumi) medicīniska rakstura teksts un jautājumi par to – 35%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti: • atpazīs un spēs angliski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju, kas saistīta ar vecmātes kompetencēm un prasmēm, sievietes reproduktīvo sistēmu, augļa attīstību, dzemdībām un mātes un jaundzimušā veselību un aprūpi; • spēs lasīt ar profesionālo jomu saistītus tekstus, atbildēt uz jautājumiem par tā saturu un sniegt teksta kopsavilkumu.
Prasmes:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju, runājot par profesionāliem jautājumiem; • sagatavot un sniegt prezentācijas par kursa laikā apskatītajiem profesionālajiem jautājumiem; • pastāstīt par grūtniecības norisi, augļa attīstību, dzemdību un pēcdzemdību periodu; • iegūt nepieciešamo informāciju no pacienta/klienta saistībā ar veselības stāvokli.
Kompetences:Studējošie spēs efektīvi lietot angļu valodu par profesionāliem jautājumiem, lai sazinātos ar citiem profesionāļiem un pacientiem; spēs uzstāties angļu valodā par jautājumiem saistībā ar savu profesionālo sfēru; spēs darboties komandā ar citiem kolēģiem par saziņas līdzekli izmantojot angļu valodu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Tony Grice. Oxford English for Careers. Nursing 1, OUP, 2007.
2Nancy Kohner. The Pregnancy Book. The Department of Health. 2005.
Papildus literatūra
1Virginia Allum and Patricia McGarr. Cambridge English for Nursing. CUP, 2008.
2Tony Grice and James Greenam. Oxford English for Careers. Nursing 2, 2008.
3Nancy Kohner, Angela Phillips, Karen Ford, June Thompson, Mary Robinson, Gillian Sturgess. Birth to Five. Department of Health, 2007.
Citi informācijas avoti
1http://www.macmillandictionary.com
2http://meriam-webster.com
3www.nmc-uk.org