Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_002LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Klasiskās antropoloģijas teorijas; Mūsdienu antropoloģijas teorijas
Mērķis:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sociālās antropoloģijas metodoloģiskajiem pamatprincipiem un metožu spektru, kā arī likt apzināt galvenās ētiska rakstura problēmas, ar kādām izpētes gaitā var sastapties etnogrāfs. Kursa gaitā studenti apgūst arī pamatiemaņas vairāku antropoloģijā izmantojamu metožu un tehniku pielietošanā (piem., lauka piezīmes, materiālu kodēšana, izmantojot specializēto programmatūru)
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Etnogrāfiska/lauka pētījuma pamatprincipi. Lauka dienasgrāmata, piezīmju veikšana, piezīmju analīze. Arhīvu pētniecības metodes.Lekcijas3.00auditorija
2Kodēšanas praktiskās nodarbībasNodarbības2.00auditorija
3Seminārs par lauka novērojumuNodarbības1.00auditorija
4Pētniecības ētika, emociju nozīme lauka darba laikā; naratīva analīzes un attieksmēs centrētās metodes (voice-centred relational method) izmantošana interviju un dzīvesstāstu analīzē; Seminārs par lauka darba pieredzi, izstrādājot maģistra darbu LatvijāNodarbības4.00auditorija
5Kartēšanas un minietnogrāfijas seminārsNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti veic: a) uzdotā materiāla kodēšanu b) divus vismaz 2 stundas ilgus novērojumus un pieraksta rezultātus (sadaloties pa pāriem) c) minietnogrāfiju (vismaz 20 studnu garu sevis izvēlētā lauka vietā)
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte nodarbībās Noslēguma darba teksts Noslēguma darba prezentācija un opozīcija
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:zināšanas par būtiskākajām metodoloģiskajām problēmām un ievirzēm kursā apskatīto tēmu ietvaros; zināšanas par svarīgākajām izmantotajām empīriskā materiāla un analīzes tehnikām
Prasmes:Veikt novērojumu veikt pierakstus veikt pierakstu analīzi manuāli un ar programmatūras palīdzību izstrādāt etnogrāfiju
Kompetences:izstrādā lauka pētījuma dizainu analizē empīrisko materiālu prezentē rezultātus rakstiski un mutiski
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Behar, R. 1996. The Vulnerable Observer. Anthropology That Breaks Your Heart. Boston: Beacon Press.
2Bernard, H. Russell. 2011. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. Lanham, MD: AltaMira.
3Davies, C.A. 1999. Reflexive ethnography. A guide to researching selves and others. London and New York: Routledge.
4Coffey, A. 1999. The Ethnographic Self. Fieldwork and the Representation of Identity. London: SAGE.
5Dewalt, K. M., and B. R. Dewalt. 2002. Participant Observation. A Guide for Fieldworkers. Lanham & Oxford: Altamira Press.
6Georges, R. A., and M. O. Jones. 1980. People Studying People: The Human Element in
7Fieldwork. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press (latviski žurnālā Kentaurs XXI, nr.27, 2002.g.).
8Gilbert, N. Editor. 1993. Researching social life. London & New Delhi: Thousand Oaks & SAGE.
9Gupta, A., and J. Ferguson. 1992. Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7:6-23.
10Gupta, A., and J. Ferguson. 1997. "Discipline and Practice: "The Field" as Site, Method, and Location in Anthropology," in Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. Edited by A. Gupta and J. Ferguson, pp. 1- 46. Berkeley: University of California Press.
11Hemment, Julie (2004) ‘Strategizing Gender and Development: Action Research and Ethnographic Responsibility in the Russian Provinces’ in Kathleen Kuehnast and Carol Nechemias (eds) Post-Soviet Women Encountering transition. Nation
12Building, Economic survival, and Civic Activism. Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 313-333.
13Kleinman, S., and M. Copp. 1993. Emotions and Fieldwork. Newbury Park: SAGE Publications.
14Lūse, A. (red). 2002. Cilveks, dzive, stastijums: rakstu krajums. Riga: Latvijas antropologu biediba; Latvijas Universitates Literaturas folkloras un makslas instituts.
15Reed-Danahay, D. 2001. "Autobiography, Intimacy and Ethnography," in Handbook of Ethnography. Edited by P. Atkinson, A. Coffey, and S. Delamont, pp. 407-425. London: Sage Publications.
16Riessman, C. 1993. Narrative analysis. London: Sage Publications.
17Robben, Antonius C.G.M, and Jeffrey J. A. Sulka. 2007. Ethnographic fieldwork : an anthropological reader. Malden, MA: Blackwell Pub.
18Rosaldo, R. 1986. "From the Door of His Tent," in Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Edited by J. Clifford and G. Marcus, pp. 77-97. Berkeley: University of California Press.
19Ryang, S. 2000. Ethnography or Self-cultural Anthropology? Reflections on Writing About Ourselves. Dialectical Anthropology 25:297-320.
20De Soto, H. G., and N. Dudwick. Editors. 2000. Fieldwork dilemmas: anthropologists in postsocialist states. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press.
21Moser, C.A.&Kalton,G. Survey Methods in Social Investigation. - 1971.
22Kromrey, H. Empirische Sozialforschung. Modelle und Metoden der standartisierten Datenerhebung und Datenauswertung. - 2000.
23Glenn, N.D. Cohort Analysis. Series: Quantitative Application in the Social Sciences. - 1977. Lewis-Beck, M.S. Applied