Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs: Venta Šidlovska
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Zāļu formu tehnoloģija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju apgūt aptiekas zāļu formu gatavošanas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas dažādu zāļu formu gatavošanai aptiekā.

Priekšzināšanas

Neorganiskā ķīmija, organiskā ķīmija, fizikālā farmācija, matemātika, augu un dzīvnieku bioloģija, farmakognozija, mikrobioloģija, farmācijas ķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīga studiju kursa apgūšanas students:
1. Pārzinās aptiekas zāļu formu gatavošanas teorētiskos pamatus.
2. Spēs orientēties farmaceitiskās nesaderības pamatnostādnēs.
3. Spēs sniegt atbildes uz jautājumiem par zāļu formu pagatavošanas gaitu aptiekā.
4. Spēs izskaidrot un pamatot sastāvdaļu pievienošanas kārtību katrai zāļu formai.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
1. izmantot zāļu formu tehnoloģijas metodes zāļu izgatavošanai aptiekas apstākļos;
2. gatavot pietiekoši ātri un kvalitatīvi dažādas zāļu formas;
3. prognozēt zāļu vielu nesaderības rašanos dažādos recepšu priekšrakstos;
4. novērtēt pagatavoto zāļu formu kvalitāti un paskaidrot to lietošanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi gatavot aptiekā zāles pēc individuālām receptēm un novērtēt recepšu priekšrakstu ingredientu farmaceitisko saderību.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta Šidlovska
Farmācija5MaģistrsObligātsBaiba Mauriņa
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta Šidlovska, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsObligātsBaiba Mauriņa
Farmācija6MaģistrsObligātsBaiba Mauriņa, Dzintra Bernāte, Venta Šidlovska
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta Šidlovska, Baiba Mauriņa, Dzintra Bernāte
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsObligātsVenta Šidlovska, Dzintra Bernāte, Baiba Mauriņa
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta Šidlovska, Olga Kiseļova
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta ŠidlovskaDzintra Bernāte, Baiba Mauriņa,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsObligātsDzintra Bernāte, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta Šidlovska, Dzintra Bernāte, Baiba Mauriņa, Olga Kiseļova
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta ŠidlovskaOlga Kiseļova,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsObligātsDzintra Bernāte, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5MaģistrsObligātsDzintra Bernāte, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsObligātsDzintra Bernāte, Venta Šidlovska, Olga Kiseļova, Sabīne Lauze
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5MaģistrsObligātsOlga Kiseļova, Dzintra Bernāte, Venta Šidlovska
Farmācija5MaģistrsObligātsVenta Šidlovska
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsObligātsOlga Kiseļova, Dzintra Bernāte, Venta Šidlovska