Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģija

Mērķis

Sniegt studentiem iespēju izprast savu apziņas un emocionālo funkcionētspēju, kā arī attīstīt prasmi pielietot šo izpratni turpmākajā profesionālajā darbībā. Vienlaikus tiek vairota arī studentu dzīves kvalitāte un apmierinātība ar studiju procesu RSU.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Sniegt studentiem iespēju izprast savu apziņas un emocionālo funkcionētspēju, kā arī attīstīt prasmi pielietot šo izpratni turpmākajā profesionālajā darbībā. Vienlaikus tiek vairota arī studentu dzīves kvalitāte un apmierinātība ar studiju procesu RSU.

Prasmes

Prasme novērot un analizēt emocijas un citus mentālos procesus. Spēja novērot informācijas plūsmu savā apziņā, atdalīt atsevišķus komponentus un individualizēt atsevišķas detaļas.

Kompetences

Uzmanības fokusēšana, paškontrola un pašefektivitāte. Dziļāka psihes iekšējās dzīves sakarību izpratne. Veicināt personības integrācijas procesus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis