Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Sabīne Grīnberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par arodveselības priekšmetu un arodmedicīnas pamatprincipiem, par darba vides riska faktoriem un to izraisītām patoloģiskām pārmaiņām cilvēka organismā, arodslimībām un ar darbu saistītām slimībām, kā arī par nodarbināto medicīniskās apkalpošanas organizāciju un preventīviem pasākumiem darba drošībā un veselības aizsardzībā.

Priekšzināšanas

Zināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā, vides veselībā, internajā medicīnā, neiroloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

• uzskaitīt darba vides riska faktorus – fizikālos, ķīmiskos, bioloģiskos, mehāniskos, psihosociālos un organizatoriskos darba vides riska faktorus;
• īsi aprakstīt aroda faktoru iedarbību uz nodarbinātā veselību;
• paskaidrot arodslimību diagnosticēšanas kārtību Latvijā;
• aprakstīt kārtību, kādā tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes Latvijā;
• izklāstīt preventīvos pasākumus veselības riska novēršanai, strādājošo veselības uzlabošanai un arodslimību profilaksei;
• sistematizēt galvenos darba aizsardzības principus.

Prasmes

• kritiski analizēt darba vides riska faktorus;
• ieteikt darba vides uzlabojumus.

Kompetences

Iegūtā kompetence ļaus:
• novērtēt kaitīgo riska faktoru iespējamo ietekmi uz nodarbināto veselību;
• izvirzīt priekšlikumus darba vides riska faktoru ietekmes mazināšanai, kā arī darba organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs1BakalaursObligātsDace Jakimova
Uzturs1BakalaursObligātsDace Jakimova