Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_179LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas36
Study course description
Zināšanas:
Ievads specialitātē. Agrīnās attīstības logopēdija un ievads logopēdijā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par skaņu izrunas attīstību, traucējumu veidiem, traucējumu cēloņiem, klīniskām izpausmēm, diagnosticēšanas un terapijas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Skaņu izrunas traucējumu klasifikācijaLekcijas1.00auditorija
2Skaņu izrunas traucējumu klīniskās izpausmes, diagnostikaLekcijas1.00auditorija
3Skaņu izrunas traucējumu analīze, terapijas iespējasLekcijas1.00auditorija
4Skaņu izrunas novērtēšanaNodarbības1.00auditorija
5Priekšējo mēleņu izrunas traucējumi (1)Nodarbības1.00auditorija
6Priekšējo mēleņu izrunas traucējumi (2)Nodarbības1.00auditorija
7Vidējo mēleņu izrunas traucējumiNodarbības1.00auditorija
8Pakaļējo mēleņu izrunas traucējumiNodarbības1.00auditorija
9Lūpeņu un divskaņu izrunas traucējumiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Piedaloties nodarbībās jābūt teorētiskām zināšanām par doto tēmu. 2. Piedaloties nodarbībās iepriekš jānoklausās, jāizanalizē e vidē pieejamie audio ieraksti 3. Pāru darbs – terapijas skaņu izrunas traucējumu gadījumos, eseja, prezentācija. 4. Divi nokārtoti testi studiju kursa laikā. 5. Darba materiālu sagatavošana skaņu izrunas terapijai.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās. • Praktisku iemaņu demonstrēšana nodarbību laikā. • Dalība pāru prezentācijā. • Studiju kursa beigās semestra ieskaite – tests.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:• spēs formulēt zināšanas par skaņu izrunas traucējumiem, etioloģiju un patoģenēzi; • varēs nosaukt un raksturot biežākos skaņu izrunas traucējumus; • spēs formulēt skaņu izrunas traucējumu terapija iespējas un virzienus.
Prasmes:• spēs veikt artikulācijā iesaistīto struktūru – mēles, lūpu, žokļa u.c. darbības novērtēšanu; • pratīs veikt, novērtēt un analizēt bērna skaņu izrunu un izrunas traucējumu veidus; • spēs plānot skaņu izrunas attīstīšanai nepieciešamos uzdevumus, kā arī skaņu izrunas traucējuma terapijas virzienus un paņēmienus.
Kompetences:Spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas skaņu izrunas traucējumu novērtēšanai, analīzei un terapijas plānošanai, kā arī spēs veikt nepieciešamo terapiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Miltiņa Irēna, Skaņu izrunas traucējumi, 2005,
2Miltiņa Irēna, Skolotāja logopēda darba mape, , 2008
3Dennis M. Ruscello, Treating articulation and phonological disorders in children, St. Louis, Mo. : Mosby Elsevier, c2008.
4Shipley Kenneth G, Julie G. McAfee. Assessment in Speech-Language Pathology. 2004
5Williams, A. Lynn., Speech disorders : resource guide for preschool children, Australia ;Clifton Park, N.Y. : Thomson/Delmar Learning, c2003
6M. N. Hegde, Treatment Protocols for Articulation and Phonologic Disorders. and Adriana Pena-Brooks.2006-09-01
Papildus literatūra
1Adamsa I., Struka V., Tilmane- Krusa M. „Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas runas veidošanā”, 2000.
2Ilze Blūmentāle ... [u.c] , Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes attīstībā un traucējumu izzināšanā , [Latvija : b.i.], 2014.
3Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte Tūbele. Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca.
4Ben Maassen ... [et al.]., Speech motor control in normal and disordered speech, Oxford ;New York : Oxford University Press, 2007.
5Williams, A. Lynn., Speech disorders : resource guide for preschool children, Australia ;Clifton Park, N.Y. : Thomson/Delmar Learning, c2003.
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2http://www.asha.org/
3http://www.audiologopedi.lv/
4http://www.logopedi.lv/