Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Tālākizglītības centrs
Kredītpunkti / ECTS:16 TIP /
Kursa vadītājs:Indra Zeltiņa, Inga Gūtmane
Mērķauditorija:ārsti, ārsta palīgi
Valoda:Latviešu
Laiks:14.–15.04. plkst. 9–16
Vieta:tiešsaistē Zoom
Kursa apjoms:16 akadēmisko stundu (2 dienas): teorija – 10 st., prakse – 6 st.
Dalībnieku skaits grupā:30

Mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par antibiotiku racionālu un atbildīgu lietošanu ārstniecībā.

 

Tematiskais saturs

 1. Antimikrobiālās terapijas attīstība, rezistences situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē, iespējamie attīstības scenāriji
 2. Diskusija par rezistences ietekmi ārsta ikdienas praksē
 3. Antibakteriālie līdzekļi farmakoloģisks raksturojums, būtiskākās mijiedarbības, farmakokinētiskās un farmakodinamiskās īpašības
 4. Diskusija par antibakteriālo līdzekļu racionālas izmantošanas iespējām
 5. Uz pierādījumiem balstīti ieteikumi biežāko sadzīvē un slimnīcā iegūtu infekciju diagnostikai un ārstēšanai
 6. Uz pierādījumiem balstīti ieteikumi biežāko sadzīvē un slimnīcā iegūtu infekciju diagnostikai un ārstēšanai
 7. Antimikrobiālo līdzekļu lietošanas īpatnības imūnsupresētam pacientam
 8. Pasākumu kopums, kurus īstenojot iespējams ierobežot antimikrobiālo rezistenci un tās izplatību (tostarp antibakteriālo līdzekļu racionālas lietošanas un infekciju kontroles nozīme)
 9. Diskusija par rezistences ierobežošanas intervenču ietekmi ārsta praksē
 10. Par atbildīgas antibakteriālo līdzekļu lietošanas principiem un mērķiem
 11. Diskusija par ārsta lomu atbildīgas antibakteriālo līdzekļu izmantošanas nodrošināšanā
 12. Antimikrobiālo līdzekļu saderība, ievades veidi u. c. ar šo zāļu lietošanu saistīti praktiskie aspekti
 13. Diskusija par antibakteriālo līdzekļu ievades veidu izvēli
 14. Rīcības plāns antibakteriālo līdzekļu iedarbības saglabāšanai, jēdziens viena veselība, jaunu antibakteriālo līdzekļu radīšanas izaicinājumi.
 15. Diskusija par antibakteriālo līdzekļu nākotnes izaicinājumiem
 16. Grupu darbs – antibakteriālo līdzekļu izvēle un lietošanas pamatotība
 17. Gala novērtējums