Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par cilvēka personības attīstību, to ietekmējošiem faktoriem un vecumposmu īpatnībām.

Priekšzināšanas

Vispārējā psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratīs cilvēka personības psiholoģiskās attīstības teorijas, un attīstības īpatnības katrā vecumposmā; zinās dažādu autoru teorētiskās atziņas par cilvēka dzīves psihiskās attīstības periodiem atbilstoši hronoloģiskajam vecumam un vecumposmam raksturīgās psihes pārmaiņas, un individuālās personības vajadzības un izmaiņas vecumposma kontekstā.

Prasmes

Pratīs analizēt sociālo faktoru un psihes attīstības fenomenu mijiedarbību; spēs identificēt personības attīstību ietekmējošos faktorus, izvērtēt to ietekmes sekas, kā arī veikt personas individuālo vajadzību izvērtēšanu.

Kompetences

Spēja vadīt gadījumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām, izvērtējot viņa grūtības, problēmas un resursus, balstoties uz personības attīstības teoriju likumsakarībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligātsLiāna Deklava