Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par cilvēka attīstību un vecumposmu īpatnībām.

Priekšzināšanas

Vispārējā psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratīs cilvēka psihisko, kognitīvo, emocionālo, sociālo attīstību un attīstības īpatnības katrā vecumposmā; zinās dažādu autoru teorētiskās atziņas par cilvēka dzīves psihiskās attīstības periodiem atbilstoši hronoloģiskajam vecumam un vecumposmam raksturīgās psihes pārmaiņas, un individuālās personības izmaiņas vecumposma kontekstā.

Prasmes

Pratīs analizēt sociālo faktoru un psihes attīstības fenomenu mijiedarbību; spēs identificēt vecuma pārmaiņu izraisītās sekas un analizēt psiholoģiskās un sociālās palīdzības iespējas.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsLiāna Deklava
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligātsLiāna Deklava