Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Sandra Kušķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_114LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:7.00ECTS:10.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Kušķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas44
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizikā un bioloģijā skolas līmenī, anatomijā un fizioloģijā RSU līmenī.
Mērķis:
Apgūt vispusīgas zināšanas par dzirdes funkciju, tās attīstību bērnu vecuma periodā. Apgūt zināšanas par cilvēka skaņu uztveri, saikni starp skaņas fizikālajām īpašībām un tās radītajām sajūtām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
114. Dzirdes traucējumu kompensatorās ierīces: dzirdes aparāti, to veidiLekcijas1.00auditorija
2Dzirdes traucējumu kompensatorās ierīces:kohleārie implanti; klausīšanās iekārtas (FM, indukcijas cilpas, gaismas indikatori)Lekcijas2.00auditorija
3Dzirdes pārbaudes metodes: subjektīvāsLekcijas1.00auditorija
4Dzirdes pārbaudes metodes: objektīvas (elektrofizioloģiskās)Lekcijas2.00auditorija
5Dzirdes traucējumu veidi: sensorineirāli; konduktīvi; jaukti; centrāli.Lekcijas3.00auditorija
6Paliekošu dzirdes traucējumu riska faktori: prenatālajā, perinatālajā, postnatālajā periodāLekcijas1.00auditorija
7Dzirdes orgānu anatomija un fizioloģija, to nozīme atbilstošu dzirdes traucējumu izraisīšanāLekcijas2.00auditorija
8Dzirdes funkcija un tās parametriLekcijas1.00auditorija
9Valodas skaņas, to akustiskie rādītājiLekcijas1.00auditorija
10Skaņu fizikālais raksturojums, to atspoguļojums audiometriskajā plaknēLekcijas1.00auditorija
11Dzirdes slieksnis, tā parametri, robežas, diapazons. Valodas banāns.Mūzikas lauks.Lekcijas2.00auditorija
12Ģenētiski determinētie dzirdes traucējumiLekcijas1.00auditorija
13Auditoro prasmju attīstība bērna vecumāLekcijas1.00auditorija
14Fonoloģisko prasmju attīstība bērna vecumāLekcijas1.00auditorija
15Lekcijas1.00auditorija
16Lekcijas1.00auditorija
17Lekcijas1.00auditorija
18Lekcijas1.00auditorija
19Lekcijas2.00auditorija
20Lekcijas1.00auditorija
21Lekcijas1.00auditorija
22Lekcijas2.00auditorija
23Lekcijas1.00auditorija
24Lekcijas3.00auditorija
25Lekcijas1.00auditorija
26Lekcijas2.00auditorija
27Lekcijas1.00auditorija
28Lekcijas2.00auditorija
29Komunikācija, tās atspoguļojums dzirdes traucējumu gadījumos.Nodarbības2.00auditorija
30Subjektīva dzirdes pārbaudeNodarbības1.00auditorija
31Dzirdes traucējumu veidi (saslimšanas pie kurām sastop): sensorineirāli; konduktīvi; jaukti; centrāli.Nodarbības6.00auditorija
32Dzirdes traucējumu veidu raksturojošās pazīmesNodarbības2.00auditorija
33Dzirdes traucējumu kompensatorās ierīces: dzirdes aparāti (to veidi)Nodarbības2.00auditorija
34Dzirdes traucējumu kompensatorās ierīces: dzirdes aparāti (to veidi); individuālie ausu ieliktņi; kohleārie implanti; klausīšanās iekārtas (FM, indukcijas cilpas, gaismas indikatori)Nodarbības4.00auditorija
35Dzirdes pārbaudes metodes: subjektīvāsNodarbības2.00auditorija
36Dzirdes pārbaudes metodes: objektīvas (elektrofizioloģiskās)Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, dzirdes izmeklējumu analizēšana, dzirdes tehnoloģisko iekārtu izvērtēšana, audiometrijas izmeklējumu veikšana.
Vērtēšanas kritēriji:
1 praktiskais piemērs. 2 teorētiskie jautājumi, vērtējums - atzīme 10 baļļu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Tiek iegūtas zināšanas par dzirdi, tās funkciju, traucējumu veidiem, pakāpēm. Dzirdes diagnostiskās metodes. Dzirdes traucējumu koriģēšana ar atbilstošām dzirdes tehniskajām palīgiekārtām. Pedagoģiskās metodes. Tiek iegūtas zināšanas par cilvēka skaņu uztveri, sajūtām un dzirdes lauka robežām. Psihoakustiskās novērtēšanas metodes. Dzirdes diagnostiskās metodes.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs noteikt dzirdes traucējumu veidus, dzirdes traucējumu pakāpes, dzirdes diagnostisko izmeklēšanas metožu interpretācija, spēs izvēlēties dzirdes tehnisko iekārtu atbilstoši dzirdes traucējumam un tā pakāpei. Atbilstošu pedagoģisko metožu un taktikas pielietošana; analizēt un izvērtēt audiometrijas datu rezultātus, izskaidrot to ietekmi uz bērna dzirdes un valodas attīstību, izteikt prognozes.
Kompetences:Izvērtēt dzirdes rezultātus, tehnoloģiju efektivitāti, izvērtēt pacienta progresu, noteikt terapeitisko taktiku. Izvērtēt iegūtos dzirdes izmeklējumu rezultātus. Prasmes noteikt dzirdes lauku, dzirdes sajūtu slieksni, attiecinot uz frekvenču un intensitātes skalu. Audiometrijas rezultātu interpretācija.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Stanley A. Gelfand. Essentials of Audiology, Thieme, 1997.
2Jerry L. Northern, Marion P. Downs. Hearing in Children. Williams&Wilkins Moore BCJ (1998) Cochlear Hearing Loss, Whurr, London
3Stach BA (1998) Clinical Audiology. An Introduction. Singular Publishing Group Inc, London.
4Brian C.J. Moore. An Introduction to the Psychology of Hearing. 5th ed. Academic Press. 2003.
5Moore B.C.J. Cochlear. Hearing Loss. Whurr Publishers, 1998.
Papildus literatūra
1American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). 1991. Guidelines for the Audiologic Assesment of Children from Birth through 36 Months of Age. ASHA 32(5): 37-43.
2Brad A. Stach. Clinical Audiology. Singular Publishing Group Inc. 1998. 53-70; 70-78; 230-241.
3Brian C.J. Moore. An Introduction to the Psychology of Hearing. 5th ed. Academic Press. 2003. 3-9; 300-307.
4Brian C.J. Moore. Cochlear Hearing Loss. Whurr Publishers, 1998. 150-165; 225-227.
5Bryant P.E., Bradley L., MacLean M., Crossland J. Nursery Rhymes, Phonological Skills and Reading. J. Child Lang. 16: 408- 425, 1989.
6Clark G. Cochlear Implants. Fundamentals & Applications. Springer. 2003., 1-11; 381-402; 397-405; 707-727.
7Clark G., Tong Y.C., Martin L.F. A Multiple Channel Cochlear Implant: an Evaluation Using Nonsense Syllables, 1981. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology 90; 227-230.
Citi informācijas avoti
1Internets