Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Ludmila Baranova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Botānika

Mērķis

1. Veicināt zināšanu apguvi par augu un dzīvnieku pasauli un tajā ietilpstošo elementu izvietojumu sistemātikā, morfoloģisko un anatomisko uzbūvi un izmantošanu medicīnā.
2. Apgūt vajadzīgās pamatzināšanas turpmākām farmakognozijas ar fitoterapijas kursu studijām.

Priekšzināšanas

Zināšanas vispārīgā bioloģijā un latīņu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• sistematizēs organiskās pasaules struktūru, augu valsts vietu un nozīmi tajā;
• izklāstīs augstāko augu sistemātiku, to morfoloģiskās un anatomiskās īpatnības;
• izklāstīs zemāko augu morfoloģiskās īpatnības;
• uzskaitīs un aprakstīs plašāk sastopamos augstākos augus Latvijas florā, to lietošanu medicīnā un farmācijā;
• uzskaitīs un aprakstīs plašāk sastopamos zemākos augus, to lietošanu medicīnā un farmācijā;
• uzskaitīs un aprakstīs plašāk sastopamos dzīvnieku valsts pārstāvjus, ko izmanto medicīnā un farmācijā;
• aprakstīs augu morfoloģisko uzbūvi, izmantojot profesionālo terminoloģiju;
• aprakstīs augu anatomisko uzbūvi, izmantojot profesionālo terminoloģiju;
• izklāstīs augu šūnu un audu uzbūvi, izskaidros to funkcijas;
• izklāstīs augu aizsardzības pamatprincipus un klasificēs aizsargājamos augus.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• novērtēt augu valsts dažādību un augu daudzveidību;
• noteikt auga atrašanās vietu sistemātiskajā klasifikācijā un atpazīt apskatītos augus, izmantot augu noteicējus citu augu atpazīšanā;
• atšķirt un izskaidrot augstāko un zemāko augu morfoloģisko un anatomisko uzbūvi;
• izklāstīt augu vairošanās un attīstības ciklus;
• identificēt un aprakstīt, ilustrēt augu šūnu un audu elementus;
• izskaidrot zemāko, augstāko augu un dzīvnieku valsts pārstāvju lietošanu medicīnā un farmācijā.

Kompetences

Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie izpratīs augu lomu un novietojumu organiskās pasaules sistemātikā, morfoloģiskās un anatomiskās uzbūves īpatnības un to saistību ar ārstniecisko iedarbību, kā arī spēs izmantot apgūtās zināšanas praktiskajā darbā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija2MaģistrsObligātsElma Grīnhofa, Ludmila Baranova
Farmācija2MaģistrsObligātsLudmila Baranova
Farmācija2MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija1MaģistrsObligātsElma Grīnhofa, Ludmila Baranova
Farmācija1MaģistrsObligāts