Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:15 / 22.5
Kursa vadītājs:Māris Cepurītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Bakalaura darba mērķis ir dot iespēju novērtēt studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Studentiem nepieciešamas zināšanas par pētījuma tēmas izvēli, pētījuma pamatuzstādījumu izvirzīšanu, pētniecības metodēm, pētījuma gaitas plānošanu, politikas un starptautisko attiecību teorijām, bibliogrāfijas veidošanu un zināšanas par pētījuma tēmu. Jābūt aizstāvētiem studiju un kursa darbiem.

Rezultāti

Zināšanas

Bakalaura darba izstrādes gaitā studenti papildina zināšanas par pētījuma izstrādi, metodoloģiju un jautājumiem, kas saistīti ar bakalaura darba tēmu.

Prasmes

Studenti apgūst prasmes veikt pastāvīgu zinātnisko pētījumu kā arī tēžu, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas ietvaros papildina savas prezentācijas prasmes.

Kompetences

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas gaitā studenti iegūst kompetenci, kā praktiski pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniska pētījuma veikšanai, kā arī papildina savu kompetenci par pētījuma tēmas jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE6BakalaursObligāts