Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ināra Kalniņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_024LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Kalniņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju programma apgūtie studiju kursi
Mērķis:
Izstrādāt un aizstāvēt pētniecības darbu profesionālā bakalura iegūšanai veselības aprūpē
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1I priekšaizstāvēšana: bakalura darba tēmas pieteikumsNodarbības1.00auditorija
2II priekšaizstāvēšana: iegūtie dati, to analīze, pētniecības darba secinājumiNodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1I priekšaizstāvēšana: bakalura darba tēmas pieteikumsNodarbības1.00auditorija
2II priekšaizstāvēšana: iegūtie dati, to analīze, pētniecības darba secinājumiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga pētniecības darba izstrāde, konsultācijas ar darba vadītāju
Vērtēšanas kritēriji:
Bakalaura darba novērtēšana atbilstoši BD nolikumam
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursos iegūtās zināšanas
Prasmes:Studiju kursos iegūtās prasmes
Kompetences:Piedalās pētniecībā un ergoterapijas, kā zinātnes attīstīšanā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas prakses principus. Izmanto dažādas aktivitātes, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, skaidrojot saikni starp nodarbēm, veselību un labklājību. Izprot un pielieto stratēģijas pakalpojumu nodrošināšanai reģionārā līmenī, atbilstoši veselības un sociālajām vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studiju kursu literatūra
Papildus literatūra
1Studiju kursu literatūra, studenta izvēlētā literatūra
Citi informācijas avoti
1Dažādi informācijas avoti