Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Māris Cepurītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Starptautiskā politika; Politikas teorija

Mērķis

Veicināt pakāpenisku, pārdomātu un kvalitatīvu bakalaura darba izstrādi.

Priekšzināšanas

Studentiem jābūt sekmīgi nokārtojušiem "Zinātnisko darbu izstrāde un pātniecības metodes" vai līdzvērtīga satura kursu.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzināt zinātniskā darba izstrādes pamatprasības, metodoloģiju un darba saturu.

Prasmes

Prasmes pielietot apgūtās politikas un starptautisko attiecību teorijas praktiska, empīriska pētījuma veikšanā.

Kompetences

Kompetence veikt pastāvīgu pētniecisko darbu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE6BakalaursObligāts