Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs: Sandra Pallo
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Iemācīt studentus izstrādāt zinātnisku pētījumu bakalaura līmenī.

Priekšzināšanas

Studiju programmas "Organizāciju un menedžmenta socioloģija" kursu apgūšana.

Rezultāti

Zināšanas

Analizē zinātniskos pētījumus un veido zinātnisku tekstu.

Prasmes

Prot veikt pētījumu socioloģijā, apstrādāt iegūtos datus un izdarīt secinājumus.

Kompetences

Sagatavot bakalaura darbu atbilstoši prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija6BakalaursObligātsRitma Rungule