Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Arnis Eņģelis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BKK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Arnis Eņģelis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bērnu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Arnis Eņģelis
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, VAS Bērnu KUS, Ārsta māja, bkkatrsu[pnkts]lv, bkkatrsu[pnkts]lv, +371 67622923
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālā anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, ķirurģija, pediatrija.
Mērķis:
Dot studentiem iespēju apgūt padziļinātas zināšanas par biežākajām bērnu ķirurģiskajām slimībām un iedzimtām attīstības anomālijām, to prenatālo diagnostiku, fetālās ķirurģijas iespējām, operatīvās ārstēšanas metodēm, pēcoperācijas apsekošanas algoritmu izveidi un pacienta dzīves kvalitātes kritēriju izvērtēšanu; kā arī sniegt zināšanas par netipisku ķirurģisku un terapeitisku saslimšanu diferenciāldiagnostiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akūtas sāpes vēderā dažādās bērnu vecuma grupās.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Vemšana dažādās bērnu vecuma grupās.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Vēdera izejas traucējumi un rektāla asiņošana dažādās bērnu vecuma grupās.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Vēdera trauma bērna vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Neatliekami ķirurģiski stāvokļi jaundzimušo periodā un čūlaini nekrotisks enterokolīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Kad bērnam vajadzīga urologa konsultācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Akūtas sāpes ārpus vēdera dobuma (ekstremitātes, dzimumorgāni) dažādās bērnu vecuma grupās.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Bērna vecuma biežākās ķirurģiskās slimības un to atpazīšana profilaktisko apskašu laikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Mīksto audu un skeleta trauma. Ambulatora brūču un skeleta imobilizāciju aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Bērnu vecuma biežākās ortopēdiskās saslimšanas un to atpazīšana profilaktisko apskašu laikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Bērna sagatavošana operācijai un aprūpe pēcoperācijas periodā. Bērns ar stomu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Praktiska invazīvu manipulāciju apguve RSU izglītības tehnoloģiju centrā.Nodarbības1.00MITC
13Konkrētu pacientu gadījuma aprakstu prezentācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Literatūras apskatu prezentācijas par gadījuma aprakstiem atbilstošām tēmām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Situācijas uzdevumu analīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Akadēmiskās slimības vēstures rakstīšana bērnu ķiruģiskas saslimšanas gadījumā • Zinātniski patstāvīgā darba veikšana: o zinātnisku publikāciju analīze, kopsavilkumu veidošana o pētnieciskā darba veikšana, balstoties uz nolikumu par studentu zinātniski patstāvīgo darbu
Vērtēšanas kritēriji:
• Regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, aktīva līdzdalība tajās • Kursa apguves laikā zināšanu un prasmju kontrole pie pacienta, klīnisko gadījumu apspriešana • Ieskaite nodarbību cikla noslēgumā (klīniskā gadījuma prezentācija PowerPoint) • Valsts pārbaude pēc 6. studiju gada (OSCE, mutiskais eksāmens).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas, kas ļauj: • aprakstīt dzemdību traumu; • uzskaitīt iedzimtās ķirurģiskās patoloģijas, formulēt to prenatālās un postnatālās diagnostikas kritērijus, kā arī definēt fetālās ķirurģijas iespējas; izstrādāt individuālu postnatālās diagnostikas un ārstēšanas plānu; • definēt jaundzimušo ķirurģisko infekciju, izklāstīt ārstēšanas taktiku; • atpazīt nabas apvidus patoloģiju, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus; • izklāstīt zināšanas par pilorostenozi – diagnostiku un ārstēšanu; • aprakstīt un attēlot shēmās jaundzimušo un bērnu vecuma ķirurģisko patoloģiju ķirurģiskās ārstēšanas metodes; • aprakstīt pacienta dzīves kvalitātes kritērijus pēc ķirurģiskas patoloģijas operatīvas korekcijas; • iegūt zināšanas, izpratni par jaundzimušo un bērnu vecuma ķiruģisko patoloģiju diagnostiku, ārstēšanu un pēcoperācijas novērošanu; • atpazīt netipiskas bērnu vecuma ķirurģiskas saslimšanas, izklāstīt to diferenciāldiagnostiku.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: • nozīmēt medikamentus un citus farmakoloģiskos līdzekļus; • izmantot kontrastvielu diagnostikā un ārstēšanā, ņemot vērā tās iedarbības efektus un blakusparādības; • ievērot medikamentu un izmeklējumu nozīmēšanas ētiskos un deontoloģiskos aspektus; • noformulēt un pamatot izvērstu klīnisko diagnozi, pamatojot to uz diferenciāldiagnostiku, kā arī noformulēt ārstēšanas taktiku (indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai); • izveidot individuālu pēcoperācijas novērošanas plānu; • sniegt norādījumus dzīves kvalitātes uzlabošanai pēc ķirurģisku patoloģiju korekcijas. Pacienta ar bērnu vecuma ķirurģisku patoloģiju kurēšana. Iepazīšanās ar jaunāko litertūru, kas saistās ar konkrēto bērnu vecuma ķirurģisko patoloģiju. Piedalīšanās ikrīta apgaitā pie pacienta, diskusijās, izmeklējumos un terapijā. Akadēmiskās slimības vēstures rakstīšana, darba prezentēšana, aizstāvēšana un diskusija piedaloties Bērnu ķirurģijas katedras docētājiem.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • loģiski un argumentēti formulēt un pamatot klīnisko diagnozi bērnu vecuma iedzimto un iegūto ķirurģisko patoloģiju gadījumos; • izstrādāt prenatālās un postnatālās diagnostikas un ārstēšanas taktiku iedzimto un iegūto bērnu ķirurģisko patoloģiju gadījumos; • formulēt indikācijas konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai; • pamatot ārstēšanas taktikas izvēli; • izvērtēt paredzamo dzīves kvalitāti iedzimtu ķirurģisko patoloģiju gadījumos.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Brūču primāra ķirurģiska apdareA - Teorētiskais
2Brūču primāra ķirurģiska apdareB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Intrakutāna šuveB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Vienkārša atsevišķa ādas šuveB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem. Prof. A. Pētersona redakcijā, Rīga, RSU, 2014.
2Ashchraft`s Pediatric Surgery. Holcomb G.W., Murphy J.P., Ostlie D.J. Edition 6. Elsevier Saunders, 2014.
3Puri P., Hollwarth M. Pediatric Surgery – Diagnosis and Management.Springer, 2009.
Papildus literatūra
1Gupta D.K. Pediatric Surgery. Diagnosis and Management. McGraw-Hill Medical. 2010.
2Puri P., Höllwarth M. E. Pediatric Surgery. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009.
3Saxena A.K. Essentials of Pediatric Endoscopic Surgery. Springer, 2009.
4Zachariou Z. Pediatric Surgery Digest. Springer, 2009.
Citi informācijas avoti
1www.emedicine.medscape.com
2http://pediatrics.aappublications.org