Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Akota

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_014LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Akota
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv , MSZKKatrsu[pnkts]lv , +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pediatrija, traumatoloģija, bērnu terapeitiskā stomatoloģija, orālā patoloģija, ortodontija, ķirurģiskā stomatoloģija, mutes, sejas un žokļu ķirurģija.
Mērķis:
Iegūt zināšanas bērnu ķirurģiskajā stomatoloģijā; panākt lai students apgūst iemaņas zobu, mutes, sejas un žokļu un ar tiem saistīto audu patoloģiju, diagnostiku un ķirurģisku ārstēšanu, lai droši uzsāktu patstāvīgu zobārsta praksi ar bērnu vecuma pacientiem pēc augstskolas beigšanas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Anestēzijas īpatnības bērniem.Lekcijas1.00auditorija
2Zobu ekstrakcijas bērniem. Retinēti zobi, virsskaita zobu ķirurģija.Lekcijas1.00auditorija
3Iekaisumu īpatnības bērniem. Osteomielīti bērnu vecumā. Limfadenīti bērniem. Onkoloģijas slimību īpatnības bērnu vecumā.Lekcijas1.00auditorija
4Lūpu un mēles saitītes. Iedzimtās sejas šķeltnes. Traumas bērniem.Lekcijas1.00auditorija
5Anestēzijas anatomiskās, fizioloģiskās īpatnības bērnu vecumā. Vietējās anestēzijas komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Zobu ekstrakcijas, anatomiskās, fizioloģiskās īpatnības bērna vecumā. Piena zobu ekstrakcijas komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Sejas – žokļu rajona iekaisuma procesu anatomiskās, fizioloģiskās un klīniskās īpatnības bērnu vecumā. Odontogēnie abscesi un flegmonas. Periodontīts. Periostīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Osteomielīti sejas – žokļu kaulos (hematogēni, odontogēni): destruktīvā forma, destruktīvi – produktīvā, produktīvā forma. Diferenciāldiagnostika. Sejas – žokļu rajona limfadenīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Lūpu un mēles saitītes. Ķirurģiskās ārstēšanas metodes. Iedzimtās sejas šķeltnes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Odontogēnas cistas, to ārstēšanas metodes bērnu vecumā. Onkoloģijas slimību īpatnības bērna vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Mīksto audu, dentoalveolārā kompleksa un žokļu traumas bērnu vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Ambulatoru pacientu pieņemšana. Semestra novērtējums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguve. Gatavošanās atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā pasniedzējs novēro un vērtē studējošā komunikācijas spējas un attieksmi pret pacientiem, pasniedzējiem, grupas biedriem un citu medicīnas personālu. Pirms katras nodarbības notiek īsa diskusija par tēmu. Pasniedzējs uzdod jautājumus par teoriju, sagaidot mutiskas atbildes. Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās: pacientu apskate un izmeklēšana, ķirurģisko operāciju novērošana un asistēšana. Klīniskais darbs, ko students veicis praktiskajās nodarbībās regulāri jāatspoguļo "Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", savlaicīgi jāsaņem paraksts no pasniedzēja. Katrs students uzraksta pacienta slimības vēsturi, kuru demonstrē attiecīgajā seminārā. Eksāmena saturs (1.daļa eksāmenam "Mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", pārbaudījums notiek pēc 9. semestra): 1. mutiskas atbildes uz teorētiskiem jautājumiem, 2. atbildes uz jautājumiem par aprakstītu klīnisku gadījumu bez iepriekšējas sagatavošanās, 3. rentgena attēla atpazīšana un analīze, 4. medikamenta nozīmēšana ar receptes izrakstīšanu (konkrēts medikaments, devas, ievadīšanas veids), 5. semestra laikā paveiktā klīniskā darba vērtējums, kas atspoguļots "Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", diskusija. Tiek izvērtēts studenta praktiskais darbs klīniskajās nodarbībās, kas aprakstīts un apstiprināts ar pasniedzēja parakstu “Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā”. Pasniedzējs iepazīstas ar iepriekšējos semestros veikto studenta klīnisko darbu, uzdod jautājumus par konkrētu klīnisko gadījumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Atpazīt galvenās kompetenču jomas bērnu vecuma pacientu aprūpē. Izklāstīt zināšanas likumdošanā invazīvās bērnu ķirurģiskās stomatoloģijas praksē, darba organizācijā, ekonomiskos jautājumos (VOAVA prasības un noteikumi), zināšanas par sociāliem un psiholoģiskiem aspektiem. Izklāstīt komunikācijas un medicīniskās ētikas pamatprincipus. Demonstrēt zināšanu pamatus informācijas izmantošanā: par atsāpināšanu, iekaisuma procesiem, iedzimtām, iegūtām saslimšanām, traumatiskiem bojājumiem, onkoloģiskiem stāvokļiem. Izklāstīt klīniskās informācijas iegūšanas pamatprincipus bērniem. Diagnostika un ārstēšanas plānošana: jāpieņem lēmums, lai noteiktu diferenciālu, provizorisko vai galīgo diagnozi; interpretēt izmeklēšanas datus. Mutes, sejas un žokļu orgānu veselības nodrošināšana un uzturēšana: nosaukt pašreizējo koncepciju par sāpēm, raizēm un ķirurģiskām mutes, sejas un žokļu saslimšanām bērniem. Veselības veicināšana – izklāstīt indivīdu, ģimeņu un sabiedrības grupu mutes veselības uzlabošanas pašreizējās koncepcijas.
Prasmes:Jāapzinās, ka pacients- bērns ir aprūpes centrā. Profesionālisms: ievērot likumdošanu, strādāt komandā, uzturēt drošu darba vidi, meklēt profesionālas izaugsmes iespējas. Komunikācijas: izveidot bērna – zobārsta, bērna attiecības, kas ļauj sniegt efektīvu ārstēšanu; pielāgoties darba situācijai. Iegūt un izmantot zinātnisku informāciju klīniskās situācijās. Klīniskās informācijas ievākšana: noformēt slimības vēsturi, noteikt galvenās sūdzības, veikt piemērotu e/o un i/o, dentālo, periodontālo mīksto un cieto audu, limfātiskās sistēmas izmeklēšanu un interpretēt rezultātus. Diagnostika un ārstēšana: noteikt diagnozi un izplānot ārstēšanu bērniem, saskatīt tos ārstēšanas veidus, kuri ir ārpus zobārsts kompetences, nosūtīt bērnu pie cita speciālista. Ķirurģiskās procedūras: izvēlēties un veikt anestēzijas, nekomplicētas zobu ekstrakcijas, sakņu izņemšanas, veikt nelielas i/o mīksto audu operācijas un incīzijas; sniegt neatliekamu palīdzību iekaisumu un traumu gadījumos, nozīmēt medikamentozo ārstēšanu. Veselības izglītošanā: bērnu un viņu tuvinieku izglītošana bērnu ķirurģiskās stomatoloģijas jautājumos.
Kompetences:Iegūstot zināšanas bērnu ķirurģiskajā stomatoloģijā par zobu, mutes, sejas un žokļu un ar tiem saistīto audu patoloģiju, diagnostiku un ķirurģisku ārstēšanu, uzsākt patstāvīgu zobārsta praksi ar bērnu vecuma pacientiem pēc augstskolas beigšanas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dentalmammoth.com
2Paediatric Oral and Maxillofacial Surgery. / B. Saunders / editor), Kaban L.B, Traulia, M.J. Philadelphia, 2004.
3Cieša zemmēles saitīte, metodiskās rekomendācijas/ N. Grasmane, I. Bauska, RSU, 2009
Papildus literatūra
1The Cleft Palate-Craniofacial Journal
2Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery
3International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Citi informācijas avoti
1European Archives of Pediatric Dentistry / Official Journal of the European Academy of Pediatric Dentistry.
2Ciešas zemmēles saitītes ārstēšanas pieredze RSU Stomatoloģijas institūtā / N.Grasmane, V.Kļimecs, I.Bauska, I.Mauliņa / Zinātniskie raksti, 2007, lpp.333.
3Zobārstniecības raksti 2005, Nr. 2; 2006, Nr. 2, 2007, Nr.1,2.