Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Guna Laganovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:OFK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guna Laganovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Oftalmoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Guna Laganovska
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 25. korpuss, oftalmolkatatrsu[pnkts]lv, oftalmolkatatrsu[pnkts]lv, +371 67069549
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, fizikā, fizioloģijā.
Mērķis:
nodrošināt studējošam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par acs anatomiju, acs priekšējo daļu slimībām, kataraktu, glaukomu, tīklenes slimībām, acu traumām, bērnu oftalmoloģiju, orbītas slimībām, īpaši akcentējot bērna redzes sistēmas attīstību, kā arī prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt oftalmoloģiskas slimības, orientēties ārstēšanas un profilakses principos, kā arī dotu iespējas turpināt medicīnisko izglītību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Apsārtusi acsNodarbības1.00klīniskā bāze
2Lēcas slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
3GlaukomaNodarbības1.00klīniskā bāze
4Acu traumasNodarbības1.00klīniskā bāze
5RefrakcijaNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar oftalmoloģijas speciālo literatūru un e-studiju materiāliem. Studējošie patstāvīgi pārbauda redzes asumu un veic acs apskati spraugas lampā. Studējošie raksta oftalmoloģiska pacienta apskates protokolu.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: katrā nodarbībā pārbaudes darbs, kursa noslēgumā – ieskaite (novērtējums atkarībā no zināšanām – ieskaitīts/ neieskaitīts).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas par acs palīgmehānismu anatomiju, fizioloģiju un biežāk sastopamo acu slimību etiopatoģenēzi, epidemioloģiju, klīniku, diagnostikas un ārstēšanas principus un prognozi.
Prasmes:- pārbaudīt redzes asumu; - veikt acu dibena izmeklēšanu ar oftalmoskopijas palīdzību; - orientēsies akūtās situācijās oftalmoloģijā; - izmeklēt acu slimnieku, lai novērtētu oftalmoloģiskās palīdzības nepieciešamību un apjomu. Studējošais būs sagatavojies patstāvīgam darbam vispārējās prakses ārstu praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību.
Kompetences:Studiju programmas apguves rezultātā studējošais būs kompetents patstāvīgam darbam ar oftalmoloģiskiem slimniekiem vispārējās audiologopēda praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību. Studējošais spēs pārzināt oftalmoloģisko aprūpi primārās aprūpes etapā un izprast ētiskos un juridiskos aspektus, analītiski izvērtēt oftalmologa slēdzienu un argumentēti plānot pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu, kā arī interpretēt redzes pārbaudes izmeklējuma rezultātus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt speciālista veiktā izmeklējuma rezultātu, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Acu slimības, G. Laganovskas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2008.
Papildus literatūra
1Basic and Clinical Science Course Section 1 to 13 / The Eye M.D. Association. – American Academy of Ophthalmology 2010/2011.
2Clinical Ophthalmology A Systematic Approach / Jack J Kanski. – Elsevier Limited 2007. – 931 p.
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāli RSU e studiju vidē