Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. Studiju kurss “Mācība par veselu bērnu”.
Mērķis:
Studiju kursā „Bērnu slimības I” studējošais apgūst bērnu elpceļu un gremošanas trakta biežāk sastopamās slimības, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi. Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu lietošanai uzsākot studiju programmas „Bērnu slimības II – IV”.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Gremošanas sistēmas biežākās slimības. Disbakteriozes problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Gremošanas sistēmas patoloģijas biežākie sindromi zīdaiņu vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Pārtikas alerģija. Minerālvielu un vitamīnu vielmaiņa.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Malabsorbcijas sindroms. Maldigestija un malabsorbcija, kas asociējas ar dobuma gremošanas traucējumiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Žults ceļu biežākās slimības. Kairinātas zarnas sindroms. Iekaisīgas zarnu slimības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Elpceļu obstrukcijas sindromi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Bronhiālā astma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Pneimonijas. Akūti bronhīti bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Atopijas izpausmes bērnu vecumposmā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Biežākās recidivējošās un honiskās elpceļu slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: Klīniskā gadījumu ar uzdevumiem sagatavošanu – pulmonoloģija, bērnu gastroenteroloģija. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • Noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. • Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. • Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. • Klīniskā gadījuma prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolokvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības I” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: 1. Raksturot un klasificēt gremošanas sistēmas biežākās slimības, salīdzināt maldigestiju un malabsorbciju, kas asociējas ar dobuma gremošanas traucējumiem; izprast žults ceļu biežākās slimības. 2. Nosaukt un raksturot elpošanas orgānu izmeklēšanas metodes; atpazīt elpceļu obstrukcijas sindromu; paskaidrot akūtu bronhītu, pneimonijas un bronhiālās astmas īpatnības bērniem; izskaidrot biežākās recidivējošās un hroniskās elpceļu slimības bērniem.
Prasmes:Izmeklēt bērnu ar gastroenteroloģiskām vai pulmonoloģiskām saslimšanām, izveidot klīnisku slēdzienu, kā arī izdarīt secinājumus pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības iegūtās kompetences līmenī. Studējošais pratīs nozīmēt pamata laboratoros izmeklējumus un izvērtēt atbilžu rezultātus, izšķirot normu un patoloģiju tipisku slimību gadījumos, nozīmēt pamata instrumentālās un funkcionālās izmeklēšanas metodes un izvērtēt iegūtos rezultātus.
Kompetences:Studējošais bērnu gastroenteroloģijā un pulmonoloģijā būs kompetents savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferencildiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā.
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem. RSU Pediatrijas katedra.
Papildus literatūra
1Kliegman R. M., Behrman R.E., Jenson H. B. Stanton B. F. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Elsevier Saunders, 2014;
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2Cochrane Library
3DynaMed
4MD Consult
5PubMed
6Science Direct