Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Ilze Grope
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursā „Bērnu slimības II (bērnu reimatoloģija, bērnu nefroloģija, bērnu kardioloģija)” studējošais apgūst bērnu sirds asinsvadu un saistaudu sistēmas, kā arī urīnizvades sistēmas biežāk sastopamās slimības, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi.
Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai uzsākot studiju programmas „Bērnu slimības III – IV”.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā.
Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.
Klīniskajās disciplīnās atbilstoši MF studiju programmām, studiju kursi “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I”.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības II” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus spriest par nieru un urīnizvades sistēmas, sirds – asinsvadu, un saistaudu sistēmu īpatnībām un biežāk sastopamajām minēto sistēmu slimībām bērniem, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi.

Prasmes

Izmeklēt bērnu ar nieru un urīnizvades sistēmas, sirds – asinsvadu, un saistaudu sistēmu saslimšanām, izveidot klīnisku slēdzienu, kā arī izdarīt secinājumus pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības iegūtās kompetences līmenī. Studējošais pratīs nozīmēt pamata laboratoros izmeklējumus un izvērtēt atbilžu rezultātus, izšķirot normu un patoloģiju tipisku slimību gadījumos, nozīmēt pamata instrumentālās un funkcionālās izmeklēšanas metodes un izvērtēt iegūtos rezultātus.

Kompetences

Studējošais būs kompetents nieru un urīnizvades sistēmas, sirds – asinsvadu, un saistaudu sistēmu slimību gadījumā savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferencildiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija7MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Jurgita Gailite, Zane Dāvidsone, Zanda Pučuka, Iveta Dzīvīte-Krišāne, Elīna Aleksejeva
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija8MaģistrsObligātsValda Staņēviča, Sandra Derkevica, Ingūna Lubaua
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija7MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Jurgita Gailite, Zane Dāvidsone, Zanda Pučuka, Iveta Dzīvīte-Krišāne, Elīna Aleksejeva
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija8MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Ingūna Lubaua, Valda Staņēviča, Zane Dāvidsone
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija7MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Zanda Pučuka, Inga Lāce
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija8MaģistrsObligātsInga Lāce, Sandra Derkevica, Valda Staņēviča, Ingūna Lubaua, Zane Dāvidsone
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija7MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Zanda PučukaInga Lāce, Anna Čirko,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija8MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Valda Staņēviča, Ingūna Lubaua, Zane Dāvidsone, Inga Lāce
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija7MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Inga Lāce, Zanda Pučuka, Emīls Šmitiņš
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija8MaģistrsObligātsIngūna Lubaua, Valda Staņēviča, Sandra Derkevica, Inga Lāce, Zane Dāvidsone
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija7MaģistrsObligātsIlze Grope
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija8MaģistrsObligātsIlze Grope